Daglig Leder

Sted
Bergen
Publisert
30. januar 2019
Søknadsfrist
27. februar 2019
Kontakt
Atle Bønes, 92889420
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Bjarne Johnsen Teknisk AS har gjennom mer enn 35 år etablert seg som en seriøs leverandør av elektro/mekaniske produkter og reservedeler til on- og offshoreindustrien samt Forsvaret. En dyktig stab tilbyr dyp og relevant kompetanse innen våre hovedsegmenter; EX-Elektro, Instrumenter, Kompensatorer og Vibrasjonsisolatorer.

Selskapet kan beskrives som en stabil, kompetent og lønnsom aktør i sine nisjer. Selskapet har gode eiere, deriblant ansatte. Nåværende daglige leder ønsker avløsning for å bli pensjonist etter å ha fungert i stillingen siden selskapet ble etablert. Ny Daglig leder vil få ansvar for videreutvikling av virksomheten gjennom målrettet og offensiv satsing, både i etablerte segmenter og gjennom utnyttelse av nye muligheter i markedet. Selskapet har syv ansatte og holder til i moderne lokaler på Kokstad, sammen med andre tilknyttede virksomheter.

Daglig leder vil få ansvar for å lede og videreutvikle selskapet i samarbeid med styret.

Selskapet vektlegger langsiktighet i sine kunderelasjoner og ønsker å være i forkant av de behov markedet etterspør. I kraft av sin kompetanse og erfaring får ny Daglig leder det operasjonelle ansvaret for selskapets videre forretningsmessige utvikling.

Ansvarsområder:

 • Ansvar for selskapets økonomiske resultater og rapportering til styret
 • Markedsføring av bedriftens varer og tjenester
 • Kvalitetssikre servicegrad og generell drift
 • Sørge for at bedriften har tilfredsstillende utvikling i samsvar med endringer i markedet og at virksomheten utvikler seg i tråd med sitt markedspotensial
 • Utarbeide forslag til budsjetter og strategier
 • Personaladministrasjon, herunder kvalitetssikring av intern kompetanse
 • Lede, støtte og utvikle de ansatte gjennom god oppfølging og medarbeidersamtaler

Relevant kompetanse og erfaring:

 • Teknisk utdannelse, gjerne på ingeniørnivå
 • Erfaring fra (teknisk) salg- og markedsføring
 • God forståelse for regnskap og økonomistyring
 • Relevant ledererfaring
 • Gjerne bakgrunn fra Forsvaret, eventuelt erfaring med Forsvaret som kunde

Personlige egenskaper:

 • Mål og resultatdrevet
 • Tenker helhetlig og løsningsorientert
 • Systematisk, ansvarlig, involverende og kvalitetsorientert
 • Gode samarbeids- og relasjonsegenskaper, åpen for å både lære og lære fra seg
 • Gode kommunikasjonsevner internt og eksternt

Vi tilbyr:

 • En lederrolle i et selskap med potensial for videre vekst i sine markeder
 • Dyktige kolleger i et godt arbeidsmiljø med en positiv og hjelpende kultur
 • Solid og veldrevet selskap
 • Konkurransedyktige betingelser med mulighet for fremtidig partnerskap på eiersiden

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Atle Bønes, Bønes Virik AS, telefon 928 89 420.  

Om ønskelig kan henvendelser innledningsvis behandles konfidensielt overfor Bjarne Johnsen Teknisk AS.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.