Markeds- og utviklingsansvarlig Landbruk

Sted
Oslo
Publisert
30. januar 2019
Søknadsfrist
15. februar 2019
Kontakt
Tron Skarpenes, 93251103
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vi ser etter deg som kjenner norsk landbruk og bondens hverdag

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 27 milliarder kroner i 2017, mens forvaltningskapitalen utgjorde 149 milliarder kroner.

I løpet av vår 200 års historie har vi bidratt til å løse et viktig samfunnsoppdrag ved å sikre liv, helse og verdier for norsk landbruk. Vår nåværende markedssjef for landbrukssektoren går av med pensjon og vi søker derfor etter en ny markeds- og utviklingsansvarlig for en svært viktig kundegruppe for Gjensidige.

Rollen forutsetter solid kunnskap om norsk landbruk - utviklingstrekk, de sentrale aktørene, rammebetingelser og sektorens betydning for samfunnet og distriktene. Gjensidige er – og skal være – en sentral og viktig rådgiver og sparringspartner for bønder og øvrige landbruksaktører i forebyggende arbeid for helse, miljø og sikkerhet. Dette fordrer innsikt i bondens hverdag og god forståelse for drift og utvikling av landbruksvirksomheter. 

Norsk landbruk står i store endringer, spesialisering og nye produksjonsmønstre og ikke minst fokus på digitalisering og innovative løsninger for effektiv og bærekraftig produksjon og distribusjon av landbruksvarer. Det er viktig at Gjensidige opprettholder innsikt i hvordan denne utviklingen påvirker bondens hverdag, og hvordan det påvirker risiko. Høy og oppdatert kompetanse på dette er en forutsetning for å kunne identifisere, vurdere og forebygge fremtidig risiko. 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Eie Plan for utvikling av Gjensidiges posisjon i landbruket som helhet
 • Ivareta og utvikle relasjoner til sentrale aktører i landbrukssektoren, og representere Gjensidige på landbruksarenaene
 • Videreutvikle betjeningskonseptet for landbruk generelt og partneravtalene med deres medlemmer spesielt, på tvers av alle distribusjonskanalene 
 • Eie markedsplanen for landbruket, og utvikle salgs-, markeds- og betjeningsaktiviteter i samarbeid med fagmiljøene 
 • Sikre at Gjensidiges konsepter for salg, service og skade leverer på landbrukets forventninger til utvikling og innovasjon
 • Koordinere de ulike fagmiljøene (bla CRM, Produkt, Underwriting, Analyse, Distribusjon) i leveranser inn mot segmentet 
 • Følge opp resultater av markeds- og betjeningsarbeidet i landbrukssegmentet – på tvers av distribusjonskanalene

Kompetanse og erfaringer

 • Solid kunnskap om norsk landbruk, herunder aktører, rammebetingelser, utviklingstrekk, digitalisering og innovasjon mm
 • God forståelse for bondens hverdag og bondens forsikringsbehov
 • Godt nettverk og renomme i bransjen 
 • Erfaring med arbeid innenfor marked/salg/håndtering av strategiske partnerskap

Personlige egenskaper

 • Relasjonsbygger, evne å lytte og forstå kunder og samarbeidspartnere
 • Samarbeidsorientert og god på teamledelse. Klok i dialog og samarbeid med andre mennesker.
 • Utadvendt og trygg på scenen på konferanser, seminar etc. 
 • Målrettet og strukturert arbeidsform
 • Analytisk og faktabasert i beslutninger
 • Høy personlig integritet
 • Svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Dette kan vi tilby deg:

 • En spennende jobb innenfor et viktig fagområde i en bransje og et selskap i sterk endring og utvikling
 • Et dynamisk og kompetent arbeidsmiljø i et solid, fremgangsrikt selskap
 • Konkurransedyktige betingelser, gode personalordninger og karrieremuligheter

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.