Senior rådgiver

Sted
Oslo
Publisert
1. februar 2019
Søknadsfrist
20. februar 2019
Kontakt
Beate O. Svanes, 91833000, Lars Hammersbøen 92031187
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Norges Banks pensjonskasse har som formål å yte pensjon til tidligere ansatte i Norges Bank og deres etterlatte. Pensjonskassen er en egen juridisk, økonomisk og administrativ enhet og har ca. 800 premiebetalende medlemmer, 1.100 pensjonister og 1.000 med oppsatte rettigheter. Forvaltningskapitalen utgjør ca. 5 mrd. kroner. Pensjonskassen er lokalisert i Norges Banks lokaler i Oslo og har i dag 3 ansatte. En av våre ansatte går snart av med pensjon og vi søker hennes erstatter til stillingen som senior rådgiver.

Arbeidsområde:

 • ajourhold, saksbehandling og utbetaling av pensjon
 • være en ressurs i forhold til kunnskap om offentlig tjenestepensjon
 • yte god medlemsservice, kunne beregne pensjoner og gi medlemmer informasjon om konsekvenser av ulike valg
 • aktivt bidra til å videreutvikle pensjonskassens service og tjenester 

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • erfaring med saksbehandling av offentlig tjenestepensjon fra pensjonskasse eller annen pensjonsleverandør
 • erfaring med saksbehandling i forsikringssystemet Kompas vil være en fordel
 • liker å yte god service til medlemmer, medlemsforetak og andre samarbeidsparter/leverandører
 • høyere relevant utdanning

Vi tilbyr:

 • pensjonsfaglig spennende oppgaver med god mulighet til å påvirke egen arbeidsdag
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår

For nærmere informasjon, ta kontakt med Beate Ottem Svanes i ISCO Group, tlf. 918 33 000.  Daglig leder i Norges Banks pensjonskasse, Lars Hammersbøen, kan også kontaktes på tlf. 920 31 187.

Vennligst registrer søknad og CV på iscogroup.no,snarest og senest 20. februar 2019.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.