Salgs og markedsdirektør

Sted
Vinstra
Publisert
7. februar 2019
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Maren Kyllingstad 95981360, Nina Leirvik 91592501
Posisjon
Leder, Selger
Bransjer
Energi
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Gudbrandsdal Energi AS er en landsdekkende kraftleverandør som har gått fra å være en liten strømleverandør i det norske strømmarkedet til et selskap med betydelig kundevekst i løpet av de siste 8 årene. Gudbrandsdal Energi er en av de 10 største strømselskapene i Norge med 115 000 strømkunder i 2018. Høsten 2018 gikk også Gudbrandsdal Energi inn i mobilmarkedet. Gudbrandsdal Energi eies av selskapet Innlandskraft AS. Innlandskraft er Norges tredje største strømselskap med merkevarene Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Energi og har hovedkontor både på Vinstra og Hamar.

Salgs- og markedsdirektør

Nåværende daglig leder skal gå av med pensjon og det skal i den forbindelse ansettes Salgs- og markedsdirektør som skal ha ansvaret for daglig ledelse av selskapet.

Salgs- og markedsdirektøren skal ved siden av å være daglig leder ha overordnet ansvar for alle salgs- og markedsaktiviteter og sikre at Gudbrandsdal Energi når sine vekstmål. Direktøren skal lede virksomheten på Vinstra som består av et team med dyktige, resultatorienterte og høyt utdannede medarbeidere. Styrking av merkevaren Gudbrandsdal Energi samt videreutvikling av selskapet og produktporteføljen vil være sentrale oppgaver. Nye digitale kundeløsninger og kundekanaler skal skapes og videreutvikles. Med bakgrunn i en agressiv strategi og sterke vekstambisjoner for merkevaren Gudbrandsdal Energi, vil det å skape vekst være en viktig oppgave. Stillingen rapporterer til administrerende direktør i Innlandskraft, og inngår i ledelsen i Innlandskraft.

Hovedoppgaver

  • Daglig ledelse og resultatansvar for Gudbrandsdal Energi AS
  • Skape vekst og øke antall kunder i henhold til strategi
  • Være en lagspiller for teamet på Vinstra. Motivere, få det beste ut av hver enkelt og sørge for at hele organisasjonen samlet leverer best mulig resultater. Salgsstøtte ved behov til eget team
  • Utarbeide planer og iverksette tiltak som understøtter selskapets ambisøse vekstmål på markeds- og salgssiden
  • I tett samarbeid med Innlandskraft bidra til selskapets videre posisjonering og merkevarebygging i en bransje preget av innovasjon og intens konkurranse, hvor anvendelse av nye digitale løsninger og kanaler vil være helt avgjørende for fremtidig suksess
  • Relasjonsbygging eksternt og internt

Kandidatene bør ha erfaring fra salg og markedsføring fra bransjer som retail, bank, finans, forsikring, telecom eller annen sluttbrukervirksomhet med solid merkevarebygging. Erfaringen bør inkludere lederansvar og dokumenterte resultater fra salgsledelse. Kandidatene bør ideelt sett komme fra en større profesjonell virksomhet, og det vil være viktig å være forretningsmessig orientert og å kunne jobbe strategisk med videreutvikling av selskapet. God kjennskap til merkevarebygging og kommersialisering, samt digital kompetanse, vil være viktig. 

Vi ser etter en tydelig og tilstedeværende kulturbærer som kan bidra til et sterkt felleskap i Innlandskraft og Gudbrandsdal Energi. 

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med administrerende direktør i Innlandskraft, Maren Kyllingstad på tlf 959 81 360 eller Nina Leirvik hos Korn Ferry på tlf 915 92 501. Vennligst send søknad og CV snarest til postoslo@kornferry.com. Enhver henvendelse vil bli behandlet strengt konfidensielt.
 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.