Seksjonssjef

Sted
Oslo
Publisert
6. februar 2019
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Jan Egil Myhre 90892522, Unn-Hilde Grasmo-Wendler 97483184
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Om stillingen

Vi søker en trygg og tydelig leder som blir sentral i det administrative arbeidet med å utvikle studietilbudet ved Det medisinske fakultet. Seksjonsleder for Studieseksjonen vil samarbeide tett med interne og eksterne fagmiljøer for å videreutvikle en viktig, administrativ støttefunksjon. Stillingen rapporterer til fakultetsdirektør.

Studieseksjonen har administrativt ansvar for koordinering og utvikling av fakultetets studietilbud, hovedsakelig tilknyttet profesjonsstudiene i medisin, samt bachelor- og masterstudier innen ulike helsefag.

Studieseksjonen driver undervisningsplanlegging, opptaks- og eksamensarbeid, behandling av studiesaker, arbeid med studieinformasjon og internasjonalisering, samt oppgaver knyttet til innreisende og utreisende studenter.

Fakultetsadministrasjonen består av fakultetets ledelse og 6 seksjoner med til sammen ca. 100 medarbeidere. Vi holder til i moderne lokaler i Sogn Arena, like ved Ullevål stadion, hvor alle medarbeiderne er samlokalisert i åpent kontorlandskap. Les gjerne mer om fakultetet på våre nettsider www.med.uio.no

Arbeidsoppgaver

 • overordnet ansvar for drift, utvikling og digitalisering av studieadministrative oppgaver
 • personalansvar for seksjonens 16 ansatte, samt 5-6 deltidsansatte, herunder utvikling og kompetanseplanlegging
 • samarbeid og kommunikasjon med interne og eksterne fagmiljøer
 • tett samarbeid med faglig ledelse og undervisningskoordinatorer ved instituttene
 • utvikle og forenkle drift og administrative rutiner, bl.a. gjennom digitalisering og automatisering
 • bidra til strategiutvikling fra en sentral posisjon i fakultetsadministrasjonen
 • noe utredningsarbeid

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum på masternivå. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • ledererfaring fra en kompleks organisasjon
 • lederutdanning er sterkt ønskelig

I tillegg vil følgende tillegges stor vekt:

 • erfaring fra arbeid med drift, forvaltning og utdanning  
 • erfaring med endrings- og omstillingsprosesser
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • kunnskap om og erfaring med administrative IT-systemer

Personlige egenskaper

Du er utviklingsorientert og trives med en stor kontaktflate. Du vil jobbe i et akademisk miljø med høy kompetanse innenfor sine fagområder, med tydelige krav og forventninger til Studieseksjonens kompetanse og servicenivå.

Du viser stor arbeidsglede, er fleksibel, og evner å skape engasjement og motivasjon hos dine medarbeidere. En utadvendt, positiv og kontaktskapende væremåte, samt fokus på samhandling, tror vi er viktig for å lykkes i rollen. Videre vil struktur, helhetsforståelse og handlekraft i ditt lederskap vektlegges.

Generelt vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø, med varierte arbeidsoppgaver
 • lønn som seksjonssjef, stillingskode 1211, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 713.600 og kr. 893.900, avhengig av kompetanse og erfaring
 • god pensjonsordning og gunstige lånebetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og sommertid fra 15. mai til 14. september
 • gode velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden
 • stilling i en IA-virksomhet

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 90892522 eller Øystein Malme, tlf 40403554, alternativt fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler, tlf. 97483184.

Søknadsfrist 4.3.2019

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vedlegg: vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1500 ansatte (ca. 1000 årsverk) og ca. 2000 studenter.
 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.