Kommunikasjonsdirektør (Ny utlysning)

Rekrutterer
Sted
Trondheim
Publisert
8. februar 2019
Søknadsfrist
21. februar 2019
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Kommunikasjon er en sentral del av Arbeidstilsynets kjernevirksomhet. Tilsynet har en bred og sammensatt kontaktflate, og en god dialog med blant annet arbeidslivet stiller høye krav til budskapsformidling og digital samhandling. Kommunikasjonsdirektøren arbeider tett med direktøren, er del av ledergruppen og skal bidra i utviklingen av hele Arbeidstilsynet.

Rett kandidat har solid erfaring med kommunikasjonsarbeid og mediehåndtering på strategisk nivå, bred ledererfaring og evner å sette fart på digitaliseringsprosesser. Velutviklet samfunns- og rolleforståelse er viktig for å lykkes i rollen. Kommunikasjonsdirektøren skal lede og utvikle 14 kompetente medarbeidere.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med Trygve Rastad i Amrop Delphi, tlf 99 60 90 86, eller Liv S. Bøe i Amrop Delphi, tlf 23 33 27 70.

Søknad med CV sendes til kontakt@amropdelphi.no innen 21.02.2019.

Amrop Delphi ber også deg som allerede har søkt om å ta kontakt med oss.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.Offentlig søkerliste blir utarbeidet etter søknadsfristens utløp. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om søker ønsker å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli kontaktet før offentliggjøring. 

Om arbeidsgiveren

Arbeidstilsynets hovedoppgave er å bidra til et seriøst, trygt og inkluderende arbeidsliv med trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte. Gjennom differensierte og relevante virkemidler skal tilsynet påvirke virksomhetene så de ivaretar sitt arbeidsgiveransvar og arbeider systematisk for forsvarlige arbeidsforhold. Arbeidstilsynet er et selvstendig, statlig tilsynsorgan underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Etaten har vel 600 ansatte og er organisert med et direktorat og syv regioner med underliggende tilsynskontor over hele landet. Se også www.arbeidstilsynet.no.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.