Klinikkleder medisin og rehabilitering

Rekrutterer
Sted
Nord-Trøndelag
Publisert
8. februar 2019
Søknadsfrist
31. mars 2019
Posisjon
Leder
Bransjer
Helse / Sosial
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

SKAL DU BLI LEDER I HELSE NORD-TRØNDELAG?

Dignus Medical’s visjon er å være ledende i Skandinavia innen rekruttering og utleie av leger, legespesialister og ledere med helsefaglig bakgrunn, til kommuner, helseforetak og selskaper innen medisinbransjen. Konseptet ble etablert i 2005 og har kontorer i Oslo og Malmö. Vi er til sammen 27 personer og er i sterk utvikling. I tillegg har vi agenter og samarbeidspartnere i en rekke land som bistår Dignus Medical i å fremskaffe aktuelle kandidater

Helse Nord-Trøndelag har 3500 ansatte med sykehus i Levanger og Namsos. Vi søker klinikkleder til  Klinikk Medisin og Rehabilitering med 598 ansatte og et budsjett på ca. 600 mill. Du vil lede en kompetanseorganisasjon som skal gjennomføre en organisasjonsendring. Velg selv om kontorsted er Namsos eller Levanger.

Vi ser etter en klinikkleder som:

  • Har ledererfaring med å lede kompleks organisasjon i endring
  • Gjerne kan ha helsefaglig bakgrunn, men dette er ikke et «skal» krav
  • Har fokus på/ erfaring i å benytte ny teknologi for å skape gode og effektive løsninger for de ulike avdelinger i klinikken

Du:

  • Fremstår som en robust leder som har sterk gjennomføringsevne og gode stayeregenskaper
  • Er tydelig og inspirerende
  • Har evne til samhandling med de ulike nivå i den organisasjon kandidat får ansvar for

Hvorfor velge denne stillingen ?

  • Du motiveres av å skulle gjennomføre en endringsprosess som vil være både utfordrende og interessant
  • Leder har ansvar for videreutvikling av pasientbehandling og kompetanseutvikling i organisasjonen, samt forsterke og forankre en felles kultur i organisasjonen
  • Stillingen innbefatter fullt budsjett og resultatansvar
  • Stillingen er plassert i foretakets ledergruppe

Dignus Medical bistår Helse Nord-Trøndelag i rekrutteringsprosessen.

Interessert, eller ønsker mer informasjon? Ring:

Daglig leder Tor-Egil Christensen tlf. 91 38 38 10

Rådgiver Ingrid Sundberg tlf. 45 47 89 69

eller sykehusdirektør Torbjørn Aas tlf. 940 50 282

Søknadsfrist: 31. Mars 2019

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Etter søknadsfrist vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlige selv om de har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Blir dette aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring. Mener du å ha grunnlag for å få søknaden unntatt offentlighet, ber vi deg begrunne dette.

 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.