Divisjonsdirektør

Sted
Lørenskog
Publisert
9. februar 2019
Søknadsfrist
10. mars 2019
Kontakt
Per Inge Hjertaker 91729682, Øystein Mæland 48888333
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Divisjonsdirektør, Barne- og ungdomsklinikken (BUK) -  Akershus Universitetssykehus HF
 

Vil du være med og utvikle Norges mest spennende universitetssykehus?

 

 

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus er blant landets største barneavdelinger med et barnebefolkningsgrunnlag på 125.000 og drøyt 300 ansatte. BUK dekker de fleste fagområder innen pediatri og har gruppe 1-status. Klinikken har egen forskningsavdeling, en avdeling for stab- og kontortjenester, samt seks kliniske avdelinger: nyfødtintensiv, barn og ungdom (som inkluderer barnemottak, sengepost, barneovervåkning og hjemmesykehus), poliklinikk for barn og ungdom, habilitering av barn og unge, barn og unges psykiske helse og avdeling for leger, alt samlet i ett bygg. Klinikken er organisert som et komplett og moderne barne- og ungdomssenter med aldersgrense 18 år. Fag- og kompetanseutvikling er prioriterte områder. Klinikken har etablert regelmessig simuleringstrening i akuttsituasjoner (SIM) for alt helsepersonell på døgnpostene.

Et trygt og godt faglig tilbud og effektiv pasientflyt er sentralt for klinikken, i tillegg til faglige spissfunksjoner understøttet av forskning.  

Divisjonsdirektøren rapporterer til administrerende direktør og inngår i administrerende direktør sin ledergruppe. Stillingen som divisjonsdirektør er svært sentral i videreutviklingen av Ahus som universitetssykehus.  

Vi søker deg som har erfaring fra ledelse av komplekse organisasjoner, som tenker strategisk og ser muligheter. Du er resultatorientert og har stor gjennomføringsevne

 Arbeidsoppgaver  

 • Ledelse og videreutvikling av Barne- og ungdomsklinikken
 • Stimulere faglig utvikling og forskning  
 • Legge til rette for et motiverende arbeidsmiljø og kompetansetungt fagmiljø
 • Organisere og lede pasientprosesser  
 • Bidra til et sterkt fokus på kvalitet og pasientsikkerhet  

Kvalifikasjoner  

 • Evne til strategisk tenkning, god kjennskap til sykehus og fagmiljø innenfor barne- og ungdomsmedisin
 • Dokumentert ledererfaring med gode resultater  
 • Erfaring med organisasjonsutvikling og omstillingsarbeid
 • Relevant utdanningsbakgrunn
 • Forskningsinteresse/kompetanse vil bli vektlagt  
 • Personlige egenskaper  
 • Gode lederegenskaper og forståelse for rollen som toppleder  
 • God evne til samhandling, dialog og kommunikasjon både innad i egen klinikk og med andre samarbeidspartnere i og utenfor sykehuset  
 • Gjennomføringsevne
 • Motiverende lederstil
 • Personlig egnethet vektlegges  

 Vi tilbyr  

 • En krevende og spennende jobb innenfor en virksomhet med stor offentlig interesse  
 • En utfordrende topplederstilling i spenningsfeltet mellom ledelse, fag, forskning og gode pasientprosesser
 • Et stimulerende og faglig sterkt arbeidsmiljø  
 • Å være en del av en ambisiøs sykehusledelse  
 • Lønn etter avtale      

Les mer om Barne- og ungdomsklinikken 

Spørsmål til stillingen kan rettes til vår rådgiver Per Inge Hjertaker i Headvisor, tlf. 91729682, eller adm. direktør Øystein Mæland, tlf. 48888333. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig i første omgang også overfor oppdragsgiver. Kortfattet søknad med CV sendes snares tog senest 10. mars.

 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.