Tilsyn med finansforetakenes IKT

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
11. februar 2019
Søknadsfrist
3. mars 2019
Kontakt
Olav Johannessen 22939660, Stig Ulstein 22939966
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Finanstilsynet har ansvar for regelverk og fører tilsyn med at foretak i finanssektoren har hensiktsmessige og sikre IKT-løsninger i virksomheten sin og i tilbudet av betalingstjenester. Det er en omfattende utvikling av teknologiske løsninger i betalingssystemet og i finansforetakenes bruk av IKT generelt, og den digitale sårbarheten øker. 

Seksjonen fører tilsyn med foretakenes bruk av IKT og betalingstjenesteområdet. Gjennom tilsynsvirksomheten har seksjonen et nært og tverrfaglig samarbeid med de andre fagområdene i Finanstilsynet og representerer Finanstilsynet i møte med foretak under tilsyn, andre myndigheter og andre aktører nasjonalt. Seksjonen deltar også i internasjonalt samarbeid når det gjelder IKT-tilsyn, betalingsområdet og regelverksutvikling. Seksjonen har i dag ti ansatte med bred og variert erfaring fra finanssektoren, tilsyn og arbeid med IKT-sikkerhet.

Finanstilsynet har nå ledig en fast stilling ved seksjon for IT og betalingstjenester. Stillingen kan passe for deg som er opptatt av foretakenes betalingstjenester, et velfungerende betalingssystem og IKT-sikkerhet i samfunnet og har lyst til å jobbe med tilsyn på et område av sentral betydning for virkemåten til finansmarkedene og betalingssystemene. Stillingen gir gode muligheter for faglig utvikling på et område som er i stadig endring.

Arbeidsoppgaver

Seksjonens arbeidsoppgaver er hovedsakelig å:  

 • gjennomføre stedlige tilsyn med foretakenes bruk av IKT og betalingstjenester. Tilsynsopplegget er basert på internasjonalt aksepterte metoder, med stor vekt på prosessorientering og risikovurderinger.
 • utarbeide årlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) om finansforetakenes bruk av IKT.
 • følge opp meldeplikt ved hendelser i foretakene og endringer av utkontraktering av IKT og systemer for betalingstjenester.
 • arbeide med utredninger og svare på høringer fra Finansdepartementet og andre myndighetsorganer.
 • forvalte og utvikle regelverk knyttet til finansforetakenes bruk av IKT og på betalingstjenesteområdet.
 • overvåke utviklingen i betalingstjenestemarkedet, finansforetakenes bruk av IKT, digital sårbarhet og IKT-sikkerhet generelt.

Oppgavene vil tilpasses kvalifikasjoner, erfaring og interesse, men vi ser spesielt etter deg med god kompetanse innen betalingstjenester og -systemer. 

Kvalifikasjoner

 • God erfaring fra arbeid med betalingstjenester og -systemer.
 • Alternativt god erfaring fra internkontroll på IKT-området eller IKT-revisjon og med noe erfaring fra arbeid med betalingstjenester og -systemer.
 • Det er en fordel med noe erfaring fra arbeid med IKT-sikkerhet eller fra verdipapirområdet, forsikringsområdet eller med finansforetakenes bruk av IKT generelt.
 • Relevant utdanning på høgskolenivå med gode resultater.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk. 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Høy grad av selvstendighet
 • Analytisk
 • Systematisk
 • God gjennomføringsevne  

Det blir lagt vekt på personlig egnethet. 

Vi tilbyr

 • Hyggelig arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk, også når det gjelder videreutdanning, kurs og opplæring
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse 
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Treningsfasiliteter 
 • Tiltreden og lønn etter avtale

Annet 

 • Søkerne må legge ved vitnemål og relevante attester.
 • Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentleglova § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten. Søkerne vil i tilfelle bli varslet om dette i forkant. 
 • Vi utfører bakgrunnssjekk på søkere før ansettelse. 
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no.
 • Finanstilsynets ansatte er underlagt strenge etiske retningslinjer, se https://www.finanstilsynet.no/om-finanstilsynet/etiske-retningslinjer/.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.