Banksjef HR og forretningsstøtte

Sted
Buskerud
Publisert
14. februar 2019
Søknadsfrist
3. mars 2019
Kontakt
Øystein Dahl 90568285, Emil Lutterloh Lie 46891281
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

SpareBank 1 Ringerike Hadeland er blant landets eldste banker og godt forankret med sin snart 200-årige tilstedeværelse i Ringeriksregionen, Hadeland og Nittedal.

Bankens hovedkontor er plassert i Hønefoss og selskapet er notert på Oslo Børs.

Banken er markedsleder både innenfor person- og bedriftsmarkedet.

Gjennom finansiering til privatpersoner og bedrifter som ønsker å realisere gode prosjekter, bidrar banken til bærekraftig vekst og utvikling.

Konsernet har med sine datterselskaper til sammen 249 ansatte og et forretningsvolum på vel 32 milliarder kroner. SpareBank 1 Ringerike Hadeland er blant landets mest lønnsomme bankkonsern.

I tillegg til bankvirksomhet, tilbyr konsernets datterselskaper eiendomsmegling,

regnskap- og IT-tjenester. Banken er medeier i SpareBank 1 Gruppen og har et nært samarbeid med de andre alliansebankene i SpareBank 1.

Du får et bredt ansvar (HR, IT og Kredittstøtte) og vil være sentral i ledergruppen. Målet er å støtte forretningssiden med gode systemer og tjenester. For å lykkes er det viktig at du har bred HR- og ledererfaring. Du må evne å jobbe strategisk, men samtidig trives med operativt arbeid på utvalgte områder.

Oppgaven:

Sentrale oppgaver vil være videreutvikling av organisasjonen og kompetanse i en tid hvor bransjen er i endring. Et suksesskriterium for HR Forretningsstøtte vil være godt samspill med forretningssiden og utviklingsmiljøene i banken. Du vil lede HR avdelingen og ha overordnet ansvar for alle HR-prosessene i organisasjonen. Målet er at HR og forretningsstøtte skal levere effektive og tidsriktige produkter, tjenester, arbeidsprosesser og kompetanse for å realisere bankens til enhver tid gjeldende mål.

Vi ser etter deg som har:

 • Relevant utdanning innenfor HRM området – helst på Master nivå.
 • Bred HR erfaring – særlig innenfor kompetanseutvikling, lederutvikling og kulturbygging. Gjerne også arbeidsrett.
 • Solid ledererfaring – gjerne fra linjeledelse for å sikre god forretningsforståelse
 • Endringskompetanse og erfaring med å jobbe strategisk
 • Erfaring med å lede prosesser og prosjekter

Du kjennetegnes ved å være:

 • Selvstendig med gjennomføringskraft
 • Mulighetsorientert og nysgjerrig – pådriver for endring
 • Trygg og åpen – involverer, lytter og forankrer – bygger tillit
 • Tydelig med gode kommunikasjonsegenskaper
 • Utadvendt og engasjerende
 • Samarbeidsorientert
 • Strategisk, men trives med å være operativ

Vi tilbyr:

En spennende og sentral stilling i et offensivt finanskonsern med sterk posisjon og tydelig regional forankring.

 • Meget sentral rolle med stor påvirkningskraft og stort handlingsrom
 • Spennende utfordringer - fokus på vekst, utvikling og endring
 • En spennende sektor i stor endring
 • Et regionalt forankret selskap med sterk markedsposisjon og god lønnsomhet.
 • Del av Sparebank 1-alliansen – Norges nest største finanskonsern

Betingelsene er konkurransedyktige.

For mer informasjon, kontakt våre rådgivere i Experis Executive, Øystein Dahl, mob. 905 68 285, eller Emil Lie, mob. 468 91 281. Registrér søknad og CV snarest, og senest innen 3. mars, på www.experis.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.