Business Controller/Leder virksomhetsstyring

Sted
Oslo
Publisert
12. februar 2019
Søknadsfrist
26. februar 2019
Kontakt
Erik Vaag, 95830203
Posisjon
Leder, Spesialist
Bransjer
Annet
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon som teller 1500 redningskvinner og redningsmenn - med formål å redde liv, berge verdier og drive forebyggende arbeid. Visjonen er: Ingen skal drukne. Redningsselskapet har litt over 300 ansatte, 51 operative redningsskøyter, 4 ambulansebåter, 5 regionskontorer og hovedkontor i Oslo. Fra etableringen i 1891, har våre redningsmenn reddet rundt 6400 menneskeliv og assistert mer enn en halv million mennesker.

Redningsselskapet har ambisiøse mål. Noen av de klareste målene de kommende årene er å standardisere interne prosesser og styrke økonomistyring i hele organisasjonen. For å kunne redde flere liv i fremtiden, må vi være sikre på at vi bruker våre begrensede ressurser på å gjennomføre forretningskritiske oppgaver på best mulig måte. Standardisering av interne prosesser vil derfor bidra til enklere koordinering og bedre kvalitet av de oppgavene som skal gjøres. Og bedre analysekapasitet og økonomistyring som er tilpasset hver avdeling, vil gi muligheter til å avdekke områder hvor RS kan bruke ressursene på en mer effektiv måte.

I RS tror vi på tillitsbasert ledelse og raske veier til beslutninger. Økonomiavdelingen har en viktig rolle i dette arbeidet ved å legge til rette for en god og dynamisk virksomhetsstyring med mål og prognoser som våre viktigste verktøy.

Vi søker en Business Controller med en god kombinasjon av relevant erfaring og stort pågangsmot for å løfte virksomhetsstyringen i RS de kommende årene.

Sentrale oppgaver:

  • være en dedikert analyse- og støtteressurs for utvalgte avdelinger, bidra til utarbeidelse og oppfølging av relevante mål og nøkkeltall, støtte og initiere forbedringsprosesser, styrke økonomistyringen i avdelingene og avlaste avdelingene med noen økonomirelaterte oppgaver.
  • å være pådriver for å kartlegge og optimalisere interne forretningsprosesser
  • være prosjektleder for interne forbedringsinitiativer innen prosessoptimalisering, digitalisering og andre forretningskritiske prosjekter i hele organisasjonen.

 
Hva vi ser etter i en god kandidat:

  • du har erfaring som analytiker, konsulent eller business controller med ansvar for oppgaver innen virksomhetsstyring (målsetting, økonomioppfølging osv.), gjerne fra bransjer preget av store investeringsbeslutninger (shipping, olje- og gass, transport, etc.).
  • du har god kommersiell forståelse, tørr å utfordre etablerte måter å gjennomføre arbeid på, og har gode kommunikasjonsevner som får med deg andre på endringer.
  • du har interesse for data og digitalisering, effektivisering av prosesser og er villig til å utvikle seg i denne retningen for å bistå organisasjonen med viktig innsikt, analyser og rapporter.
  • du trives med å ha en variert hverdag, med stor grad av frihet til å forme dine arbeidsoppgaver, og er motivert til å skape internt engasjement rundt ditt ansvarsområde.
  • du kan kjenne deg igjen i våre verdier: Profesjonell, Kundeorientert, Inspirerende, Til stede, Modig.

Vårt team:

Du blir en del av Økonomiavdelingen som blant annet har ansvar for strategi og virksomhetsstyring, IT og digitalisering. Stillingen inngår i seksjon Virksomhetsstyring og rapporterer til lederen av denne seksjonen.

For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med Erik Vaag i ISCO Group, tlf. 95 83 02 03. Vennligst registrer søknad og CV snarest og senest innen 26. februar 2019.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.