Investeringsdirektør

Sted
Oslo/Kristiansand/Latin-Amerika (eller Afrika)
Publisert
12. februar 2019
Søknadsfrist
18. mars 2019
Kontakt
Svein Arne Lende, 99456984
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Investeringsdirektør, Latin-Amerika / Afrika

Alliance Microfinance AS (AMAS) er Skandinavias ledende operatør innen mikrofinans. Selskapet forvalter totalt 4 finansinstitusjoner/banker i hhv Bolivia, Ecuador, Vietnam og Liberia. Siden oppstart i 1991 har selskapene opplevd en solid vekst og låner i dag ut ca 2,3 milliarder kroner og har totalt ca. 175 000 kunder. AMAS har hovedkontor i Kristiansand. AMAS sitt formål er å skape utvikling og vekst i fattige land gjennom å tilby finansielle tjenester som til lån, sparing og forsikring til enkeltindivider og små bedrifter. Du kan lese mer om AMAS på www.alliancemicrofinance.no

Vi ansetter nå en egen investeringsdirektør for våre satsninger i Latin-Amerika. Vi er også interessert i å komme i kontakt med potensielle kandidater til en fremtidig tilsvarende stilling knyttet mot vår satsning i Afrika.

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvar for oppfølgning av finansinstitusjoner/banker i Bolivia og Ecuador (eller Afrika)
 • Være et bindeledd mellom finansinstitusjoner/banker i Latin Amerika (eller Afrika) og forvaltningsselskapet i Kristiansand
 • Opptre på vegne av eierne og ha det overordnede ansvaret for institusjonene
 • Føre tilsyn med virksomhetens aktivitet og den daglige ledelsen
 • Aktivt deltagende i det praktiske styrearbeid 
 • Kontakt med kreditorer og investorer
 • Være oppdatert på relevante globale og lokale trender og rammevilkår for mikrofinanssektoren
 • Delta i nye investeringer/banketableringer enten i Latin Amerika eller andre land hvor AMAS er eller ønsker å være aktive
 • Bidra til å videreutvikle AMAS sin strategi regionalt og globalt 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere, økonomisk utdannelse
 • Minimum 5 års relevant erfaring, gjerne fra bank, finans e.l. 
 • Erfaring fra styrearbeid
 • Kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på engelsk og Spansk (Latin-Amerika)

Personlige egenskaper:

 • Analytisk og strukturert
 • Gode samarbeid- kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert 
 • Tydelig og trygg
 • Proaktiv og engasjert
 • Et ønske om å oppnå resultater utover seg selv 

Vi tilbyr:

 • En nøkkelposisjon i videreutvikling av betydelige mikrofinansinstitusjoner i Sør-Amerika eller Afrika
 • Korte, dynamiske kommunikasjonslinjer
 • Et godt faglig og anerkjent internasjonalt miljø
 • Internasjonale karrieremuligheter
 • Reisevirksomhet til og i Sør-Amerika (eller Afrika)
 • Arbeidsted: Oslo/Kristiansand/Latin-Amerika (eller Afrika)

Har du spørsmål til stillingen, ta gjerne kontakt med daglig leder Svein Arne Lende på tlf. 99 45 69 84.
Søknad og CV sendes til post@amas.as og merkes med «Investeringsdirektør Latin-Amerika» eller «Investeringsdirektør Afrika»
Søknadsfrist 18.03.2019
 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.