Medarbeidere til banktilsyn

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
14. februar 2019
Søknadsfrist
3. mars 2019
Kontakt
Linda Støle Hårstad 22939895, Frode Holmeide 22939892
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Finanstilsynet søker medarbeidere til banktilsyn 

Seksjon for banktilsyn, avdeling for bank- og forsikringstilsyn har to interessante stillinger ledig.

Seksjonen fører tilsyn med banker, kredittforetak og finansieringsforetak og har 24 medarbeidere med høy og variert kompetanse. Formålet med tilsyn er å bidra til betryggende soliditet og risikostyring i foretakene, samt å påse at kundenes interesser og rettigheter ivaretas og at lover og forskrifter overholdes. Sentrale arbeidsoppgaver ved seksjonen er å  gjennomføre stedlige tilsyn, evalueringer av foretakenes egne risiko- og kapitalbehovsvurderinger og evaluere foretakenes gjenopprettingsplaner. Arbeidet er utadrettet og innebærer hyppig kontakt med foretakene som er under tilsyn. Stillingene gir god innsikt i norsk og europeisk finansnæring.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre stedlige tilsyn i foretakene.
 • Vurdere og analysere foretakenes finansielle stilling, risikoeksponering, soliditet og kapitalbehov.   
 • Vurdere foretakenes virksomhetsstyring, som omfatter systemer for styring og kontroll, samt foretakenes etterlevelse av regelverk.
 • Utarbeide og koordinere tilsynsrapporter og risiko- og kapitalbehovsvurderinger (SREP), samt vurdere foretakenes gjenopprettingsplaner.
 • Bidra til å videreutvikle og gjennomføre nye tilsynsmetoder i samsvar med internasjonal utvikling.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen økonomi/finans, fortrinnsvis mastergrad eller tilsvarende.   
 • Stillingene krever minimum fem års relevant erfaring.     
 • Kunnskap og interesse for regelverket på finansområdet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk.
 • Erfaring innen kreditt- og/eller markedsrisiko. For stilling som senior-/spesialrådgiver er det viktig at kandidaten har lang og bred erfaring fra de nevnte risikoområdene.

Personlige egenskaper

 • Analytisk og strukturert.  
 • Gode samarbeidsevner. 
 • Initiativrik og selvstendig. 
 • Evne til rask og presis levering.  
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø med kunnskapsrike kolleger.
 • Gode muligheter for egen utvikling.
 • Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk.
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid.
 • Gode treningsfasiliteter og mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Tiltreden og lønn etter avtale.   
   
  Annet
 • Etter at søknadsfristen er gått ut, vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste.
 • Søkere må legge ved vitnemål og relevante attester for å bli vurdert for stillingene. 
 • Vi utfører bakgrunnssjekk på personene som blir ansatt. 
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se: www.finanstilsynet.no
 • De ansatte i Finanstilsynet må følge strenge etiske retningslinjer, se: https://www.finanstilsynet.no/om-finanstilsynet/etiske-retningslinjer--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.