Porteføljeforvalter

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
4. mars 2019
Søknadsfrist
25. mars 2019
Kontakt
Hild F. Kinder 47825625, Benedikte Stiff 92445661
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Awecos forvaltning er globalt orientert. Det investeres primært gjennom verdipapirfond der aksje- og rentefond er de dominerende aktivaklassene. Porteføljeforvalter rapporterer til investeringsdirektør.

Porteføljeforvalteren er sentral i videreutviklingen av det analytiske grunnlaget for investeringsbeslutningene, med fokus på både aktivaallokering og evaluering av nye fondsinvesteringer. Du vil bidra i arbeidet med å videreutvikle portefølje- og risikostyringssystemene, implementere investeringsbeslutninger og forestå daglig overvåkning av porteføljen.

Ideell kompetanse:

  • Utdanning på masternivå innen finans/økonomi
  • 5-10 års erfaring fra kapitalforvaltning eller investeringsanalyse
  • Erfaring fra aktivaallokering, makroøkonomisk analyse eller annet kvantitativt orientert analysearbeid
  • Sterk finansteoretisk forståelse og interesse
  • Det er en fordel med erfaring fra programmering (f.eks R / Matlab) og bruk og utvikling av databaser

Kandidater er teamorientert, relasjonssterke og kommuniserer godt. Integritet, utpreget analytisk tilnærming og sterk gjennomføringsevne er viktig.

Registrer din søknad og CV på kinderstiff.no innen 25 mars. For nærmere informasjon, kontakt gjerne KinderStiff Consulting ved Hild F. Kinder tel. 478 25 625, eller Benedikte Stiff tel. 924 45 661.

Aweco AS er Family Office organisasjonen til Arne Wilhelmsen familien. Awecos virksomhet omfatter kapitalforvaltning, proaktiv eieroppfølging og social impact investeringer gjennom Wilstar AS. Aweco forvalter en betydelig finansiell portefølje som forventes å øke i årene som kommer. Aweco er et relativt lite miljø med store ressurser. Selskapet og organisasjonen er vel etablert, og det forventes en betydelig utvikling i årene som kommer. Eierne er også majoritetseiere i det industrielle investeringsselskapet Awilhelmsen AS, og selskapene er samlokalisert på Aker Brygge med totalt 50 ansatte.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.