Prosjektleder Finance Systems and Processes

Sted
Oslo
Publisert
21. februar 2019
Søknadsfrist
26. februar 2019
Kontakt
Simen Roaas, 94289060
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vil du lede Schibsteds største digitaliseringsprosjekt innen Finans?

Schibsted Media Group is an international media group with 7000 employees in 30 countries. From Mexico to Malaysia, from Brazil to Norway – millions of people interact with Schibsted companies every day.

We ensure that new and old sofas can be sold. News reports are read and watched when, where and how consumers want. Weather reports are checked with quick online services. Carpenters are found through a couple of clicks. Prices are compared and the latest fashion is browsed. These examples are just some of the ways our services empower people in their daily lives. All around the world.

Our philosophy is built on keeping an open mind, challenging ourselves and the status quo. The goal is to shape the future of our industry. To achieve this we recruit attitude. If you are driven, ambitious, not afraid of challenges and thrive on finding new solutions, we want to hear from you.

For å kunne oppnå vårt mål om være best innen Financial Reporting på Oslo Børs, utvider vi nå vårt sentrale team med ansvar for finans systemer og -prosesser. Vi søker nå en erfaren prosjektleder til å lede våre største finans transformasjonsprosjekter.

Vi er opptatt av å ha en fremtidsrettet finansfunksjon. «Future Finance» er et internt program hvor prosesser, systemer og arbeidsmetodikk i Schibsted blir evaluert.

I første omgang ønsker vi en prosjektleder til den største komponenten av Schibsted Future Finance Program - Core Finance prosjektet. Som prosjektleder for Core Finance vil du implementere vår nye prosess strategi for finansielle tjenester i konsernet, inkludert implementering av et nytt globalt ERP-system. Du kommer til å jobbe tett med finansledere i konsernet, vårt senter for finansielle tjenester, ERP implementeringspartner, intern IT organisasjon og et entusiastisk prosjektteam.

Etter implementering og ferdigstillelse av Core Finance prosjektet, kommer denne rollen til å ta på seg de mer krevende nye prosjektene innenfor digital finans transformasjon i Schibsted, i tillegg til andre mindre initiativer.

Stillingen rapporterer til Head of Finance Systems & Processes og vil bli en del av et team på seks medarbeidere. Rollen vil ha arbeidssted i Oslo eller i Stockholm, etter eget ønske. Det må påregnes reising i mellom disse lokasjonene i stillingen.

Ansvarsområder:

 • Planlegge, utvikle og implementere utvalgte prosjekter i henhold til valgt strategi slik at konsernet realiserer identifiserte gevinster fra prosjektene.
 • Evaluere risiko, fange opp avvik og sikre tiltak som begrenser uønskede konsekvenser.
 • Bidra til å utvikle Schibsteds prosjektmetodikk slik at vi kan implementere gode modeller for innføring og bruk av teknologi innenfor finansområdet
 • Transformere prosesser i digital retning og sørge for intern kompetanseoverføring

Dine kvalifikasjoner:

 • Master i økonomi, prosjektledelse eller tilsvarende
 • Erfaring innenfor anerkjent prosjektmetodikk
 • 5+ års erfaring som konsulent på større prosjekter eller tilsvarende erfaring fra større internasjonalt konsern
 • Ledet eller vært sentral deltaker i implementering av nye forretningsprosesser på økonomiområdet fra prosesskartlegging til utrulling
 • Ledet eller vært sentral deltaker i implementeringer av ERP systemer eller lignende fra start til slutt
 • Gode norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Gode engelskkunnskaper muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Sterk gjennomføringskraft og evne til å drive prosesser og endringer på tvers av avdelinger, funksjoner og geografier
 • Selvgående, strukturert og praktisk anlagt
 • Du forstår hvordan ny teknologi påvirker prosesser og mennesker
 • Samarbeider svært godt i tverrfaglige team og bygge relasjoner på tvers av organisasjonen
 • Evne til å motivere og tilrettelegge

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å være sentral deltaker i Schibsted Finans’ digitale transformasjonsreise
 • Motiverte og hyggelige kollegaer med høyt kompetansenivå
 • Svært gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.