Porteføljeforvalter

Sted
Oslo
Publisert
27. februar 2019
Søknadsfrist
14. mars 2019
Kontakt
Eric Heitmann, 91320455
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Formuesforvaltning ble etablert i 2000, og er Norges største privateide rådgivnings- og forvaltningsselskap. Selskapet har en helhetlig tilnærming til sine kunder, og tilbyr blant annet investeringstjenester, forretningsførsel, advokattjenester, kunst og filantropi. Formuesforvaltning har ansvaret for ca. 72 milliarder kroner i langsiktig formuesforvaltning for familier, privatpersoner, stiftelser og organisasjoner. Formuesforvaltning har kontorer i alle de største byene i Norge, samt i Stockholm, Gøteborg, Malmø og London. Selskapet jobber langsiktig med å bevare og utvikle verdier for sine kunder.

Porteføljeforvalter renter

Formuesforvaltnings investeringsavdeling er et av de mest kompetente forvaltningsmiljøene i Norden. Renteinvesteringer har i mange år vært en sentral del av selskapets investeringsfilosofi og -praksis. Det ansvarlige teamet for renteinvesteringer (som omfatter både norske/nordiske og globale renter), skal forsterkes med en porteføljeforvalter. Vedkommende vil være ansvarlig for det løpende arbeidet med seleksjon av aktuelle rente-/kredittforvaltere, og i tett samarbeid med leder av teamet, forestå prosessene relatert til forvaltervurderinger og investeringsbeslutninger. Stillingen er også sentral i arbeidet med design, sammensetning og oppfølging av renteporteføljer til bruk for selskapets kunder i Norge og Sverige. På vegne av sine kunder forvalter Formuesforvaltning om lag NOK 25 mrd. i ulike renteporteføljer.

Vi søker etter deg som har: 

  • Relevant høyere utdannelse, gjerne spesialisering innen finans
  • 4 – 8 års erfaring med renter-/kreditt-investeringer fra forvaltnings-/ fondsmiljø eller større institusjonelt investeringsmiljø
  • Bred interesse og forståelse for driverne innenfor nordiske og internasjonale rentemarkeder (public/private debt)

Om deg:

Du arbeider metodisk og systematisk, kommuniserer klart og gjør klare prioriteringer. Du er initiativrik, gjennomfører dine planer med engasjement og utholdenhet slik at du oppnår gode resultater samt presentere disse internt og eksternt. Vi vil fokusere på dine analytiske evner og din forretningsforståelse. Du trives med forhandlinger samt at du har evne til å fatte beslutninger.

Du vil få en unik mulighet til å bli en del av Nordens ledende investeringsmiljø i en stilling med faglig ansvar og utviklingsmuligheter. For mer informasjon om selskapet kan du gå inn på www.formue.no.


Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte Eric Heitmann i Formuesforvaltning på mobil tlf.: 913 20 455. 

Kortfattet søknad med CV sendes til rekruttering@formue.no innen 14. mars 2019. Formuesforvaltning innestår for konfidensiell behandling av alle henvendelser inntil nærmere avtale. 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.