Administrerende direktør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
1. mars 2019
Søknadsfrist
31. mars 2019
Kontakt
Ann-Kristin Nyrønning 92085397, Jon Erling Tenvik 97135750
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kontorer i alle landets fylker og i 27 land verden over, er vår visjon å gi lokale idéer globale muligheter. Innovasjon Norge skal være en pådriver for innovasjon i norsk næringsliv - med vekt på verdiene koblende, ansvarlig og nytenkende. Innovasjon Norge har ca. 700 ansatte. For mer informasjon se: www.innovasjonnorge.no  

Innovasjon Norge skal fremme lønnsom næringsutvikling i hele landet gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Ny administrerende direktør vil lede en virksomhet med bred tilstedeværelse både nasjonalt og internasjonalt. Stillingen er utfordrende og kompleks, og befinner seg i grensesnittet mellom næringsliv, politikk og forvaltning. Den innebærer en unik mulighet til å sette retning for nasjonale oppgaver som bidrar til flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer.

Vi søker en tydelig, trygg og samlende direktør som kan lede og videreutvikle Innovasjon Norge i takt med nasjonale prioriteringer og næringslivets behov. Ny administrerende direktør må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, der solid samfunns- og rolleforståelse og bred innsikt i norsk næringsliv er sentralt for å lykkes. Internasjonal erfaring og/eller kjennskap til regionalt utviklingsarbeid er en fordel. Aktuelle kandidater har høy integritet, høye ambisjoner og gode evner til dialog og relasjonsbygging.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tlf. 920 85 397/Jon Erling Tenvik, tlf. 971 35 750. Søknad med CV registreres innen 31. mars 2019.

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og ønsker et bredt rekrutteringsgrunnlag. Innovasjon Norge er en åpen og inkluderende organisasjon hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. offentleglova § 25. Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.