Risk Manager

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
5. mars 2019
Søknadsfrist
17. mars 2019
Kontakt
Lone Larsson Hestnes 92884902
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

 

Danske Bank er en nordisk bank med sterke lokale røtter og med broer til resten av verden. I over 145 år har vi hjulpet mennesker og virksomheter i Norden med å realisere sine ambisjoner. Danske Bank har mer enn 19 000 ansatte i 16 land verden over, og vi betjener 3,4 millioner privatkunder, bedriftskunder og institusjonelle kunder. I tillegg til banktjenester tilbyr vi også livsforsikring og pensjon, boliglån, formueforvaltning, eiendoms- og leasingtjenester.

Danske Capital AS er kapitalforvaltningsenheten i Danske Bank Wealth Management Norge, og forvalter verdier for i underkant av 100 mrd NOK i verdipapirfond og under aktiv forvaltning på vegne av private og institusjonelle kunder. Vi forvalter flere av de beste verdipapirfondene både i Norge og Europa, kjent under navnet Danske Invest. Selskapet består i dag av 24 medarbeidere innen forvaltning, investeringsrådgivning og forretningsstøtte.

Vi i Danske Capital AS ser etter en ny kollega i rollen som Risk Manager. Som vår Risk Manager vil du ha ansvar for risikostyringen av våre verdipapirfond og diskresjonære mandater, samt selskapets operasjonelle risikoer. Er det deg vi søker?

Stillingens ansvarsområde omfatter løpende overvåking av investeringsrammer, samt analyse av fondenes risikoprofil, likviditet og motpartsrisiko. Du vil også være ansvarlig for prosesser knyttet til identifisering, oppfølging og overvåking av selskapets operasjonelle og ikke-finansielle risikoer. I tillegg vil du samarbeide tett med risikostyringsfunksjonen i de øvrige nordiske landene og få muligheten til å bidra til å videreutvikle konsernets rammeverk for risikostyring innenfor Wealth Management.

For å kunne lykkes i rollen mener vi du må ha et analytisk tankesett, høy grad av nøyaktighet i ditt arbeid og alltid ha fokus på å levere god kvalitet. Ambisjon er noe vi deler og du vil betegnes som proaktiv med høy motivasjon og energi. Som vår nye Risk Manager har du sannsynligvis høyere finansiell utdannelse kombinert med erfaring fra kapitalforvaltning eller fra risikostyring innenfor finansiell sektor. Kjennskap til SimCorp Dimension, samt god kunnskap og erfaring med bruk av Excel eller andre analyseverktøy er en fordel.

Som Risk Manager hos oss får du utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et bredt arbeidsområde hos en spesialistforvalter, samtidig som du har tilgang på fag- og systemkompetanse i et av Nordens ledende finanskonsern. Du vil jobbe med engasjerte og resultatdrevne kollegaer, hvor hverdagen preges av godt humør, en god arbeidsinnsats og god stemning. Konkurransedyktige betingelser og stort fokus på faglig og personlig utvikling er også noe vi tilbyr våre nye kollegaer. Vi holder til i fine lokaler midt på Aker Brygge.

Interessert?
Har du spørsmål om stillingen, er du velkommen til å kontakte Lone Larsson Hestnes, CEO i Danske Capital AS på
+47 928 84 902 eller e-post lohe@danskecapital.com.


Send søknad og CV senest 17.03.2019.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.