Økonomi- og administrasjonssjef

Sted
Oslo
Publisert
6. mars 2019
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Randi Flugstad 90584138, Morten H. Rolstad 95777549
Posisjon
Toppleder
Bransjer
Helse / Sosial
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Tannlegeforeningen er inne i en spennende utvikling for å profesjonalisere og fornye foreningen, med teknologi som sentralt virkemiddel. Til vårt sekretariatet søker vi nå etter en økonomi- og administrasjonssjef som vil bidra til ytterligere profesjonalisering og et digitalt løft for foreningen. 

Administrasjonsavdelingen har ansvar for økonomi, medlemspleie, IT, informasjonsforvaltning samt administrasjon og praktisk gjennomføring av foreningens arrangementer. Økonomi- og administrasjonssjefen har personalansvar for avdelingens syv medarbeidere, rapporterer til generalsekretæren og inngår i sekretariatets ledergruppe. 

Økonomi- og administrasjonssjefen har ansvar for budsjett og regnskap samt forvaltning av foreningens midler. Det forutsettes derfor økonomisk utdanning på mastergradsnivå og solid ledererfaring. Kjennskap til arbeid i organisasjoner er en fordel.

Bred erfaring med teknologi som verktøy i digitalisering og effektivisering av virksomheter er ønsket. Stillingen forutsetter selvstendighet og evne til å utvikle gode relasjoner internt i sekretariatet, overfor medlemmer og eksterne samarbeidspartnere. Rett kandidat er endringsorientert, strategisk og helhetstenkende. Vi ønsker at du har en teamorientert, inkluderende og tydelig lederstil. 

Ta gjerne uforpliktende kontakt med Randi Flugstad i Amrop Delphi, tlf. 90 58 41 38 eller generalsekretær i Den norske tannlegeforening, Morten H. Rolstad, tlf. 95 77 75 49.

Søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. 

Om arbeidsgiveren

Den norske tannlegeforening (NTF) er en profesjonsforening for tannleger. Formålet er å samle tannleger og ivareta deres faglige, økonomiske og sosiale interesser. NTF består av 21 lokalforeninger, syv spesialistforeninger og en studentforening med til sammen mer enn 6400 medlemmer. Foreningen tilbyr utstrakt etterutdanningsvirksomhet, omfattende rådgiving til medlemmene og utgir eget tidsskrift. NTF er medlem i Akademikerne. Foreningens sekretariat holder til i moderne lokaler i Vika i Oslo og har 25 ansatte.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.