Head of Finance & Administration

Vil du være med å utvikle økonomistyringsfunksjonen i et nytenkende og dynamisk eierselskap?

Vind er et eier- og investeringsselskap med røtter i rederivirksomheten Leif Høegh. Eierskap i børsnoterte selskaper har lenge utgjort hoveddelen av aktiviteten i Vind. De siste årene har Vind i tillegg kjøpt flere majoritets- og minoritetsposisjoner i unoterte operative selskaper. Virksomheten er internasjonal med de fleste posisjonene utenfor Norge. Forvaltningen av eierskapet i disse selskapene og vurderinger rundt ytterligere oppkjøpsmuligheter har gitt behov for flere ansatte og interne omorganiseringer. Det er behov for ytterligere kapasitet og kompetanse for å ivareta regnskapsmessige og administrative oppgaver, tilrettelegge rapportering og bistå med oppfølging av datterselskapene.

Om rollen:

Oppgavene som vil ligge i den nye stillingen er for tiden fordelt mellom flere interne og eksterne aktører. Omorganiseringen skal samle funksjoner tilknyttet økonomi- og administrasjon i en enkelt rolle, som også vil omfatte ansvaret for alle outsourcede funksjoner. I den forbindelse søker vi etter en faglig sterk, engasjert og høyt motivert Head of Finance and Administration. 

Som vår nye Head of Finance and Administration vil du ha fullt ansvar for økonomistyring, herunder all ekstern og intern finansiell rapportering, regnskap, skatt, oppfølging av tredjeparter og tjenesteleverandør(er) og kontor- og HR-administrasjon. I tillegg vil du kunne bidra til en effektiv strukturell organisering av konsernet og eierstrukturen, inkludert å gjennomføre eventuelle endringer.

Du vil rapportere til CEO og samarbeide og involvere resten av Vind-teamet når hensiktsmessig. Du må forstå strategien til Vind og de overordnede satsningsområdene og skal fungere som en støtte og sparringpartner for resten av teamet i Vind. Du vil også samarbeide tett med nøkkelpersoner i de enkelte datterselskapene.

Hvem er du og hva kan du?

Vind er en liten og dynamisk organisasjon som for tiden har 4,2 årsverk. For å lykkes og trives i rollen må du være selvstendig og proaktiv med evne til å se hva som må gjøres, når det må gjøres og hvordan det må gjøres. Du må kunne ta fullt ansvar for dine ansvarsområder, og beslutte, sette i gang og fullføre prosesser og diskusjoner. Faglig forståelse for rapportering innen regnskap og skatt er helt nødvendig. Vi ønsker at du har minimum bachelorgrad innenfor områder som regnskap, skatt eller finans. Det er ønskelig at du har solid arbeidserfaring fra lignende arbeid, herunder erfaring fra konsernstruktur- og datterselskapsstyring, regnskaps/skatt (gjerne fra revisjon) og erfaring med outsourcing. Erfaring fra styrearbeid og ledelse kan også være en fordel. Erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med en av våre rådgivere i Orion & Partners AS:
Partner/Rådgiver Svein Sørensen, tlf: 950 09 983, svein@orion.no
Rekrutteringskonsulent Thea Faye-Lund, tlf: 913 92 738, thea@orion.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil annet er avtalt med den enkelte.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.