Transaction Manager

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
8. mars 2019
Søknadsfrist
24. mars 2019
Kontakt
Atle Ronglan 96627089, Raluca Rohatin 90072459
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv stabil og konkurransedyktig finansiering. Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden ved å tilby lån til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter. Selskapet ivaretar hele prosessen knyttet til markedsføring av eksportfinansieringstilbudet, søknadsbehandling, tilsagn om lån samt oppfølging av låneengasjement. Eksportkreditt Norge er et statlig aksjeselskap underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har 50 ansatte og forvalter en utlånsportefølje på ca. 61 milliarder kroner.

 

Om stillingen

Som Transaction Manager (prosjektleder) jobber du hele tiden i krysningspunktet mellom norsk eksportnæring, utenlandske kunder og markeder, Eksportkreditt selv og andre nasjonale eller internasjonale långivere og garantister. Du får et selvstendig prosessansvar, faglige utfordringer og du jobber med transaksjoner i ulike bransjer og ulike land. Du leder omfattende prosesser fra kredittvedtak til utbetaling og fungerer som leder for Eksportkreditts interne team. Konkrete arbeidsoppgaver vil, i tillegg til ovenstående, blant annet være å:

  • Lede Eksportkreditts transaction team bestående av Transaction Manager, jurist og låneadministrasjon
  • Sette agendaen og sørge for god koordinering mot låntagere, eksportører, agentbanker, garantister og andre långivere
  • Etablere tidsplaner, styre etter milepæler, sørge for god fremdrift, samarbeide tett med og forventningsstyre alle øvrige parter i prosessene
  • Lese, kommentere og forestå kvalitetskontroll på lånedokumentasjon og annen finansiell dokumentasjon

 

Rollen vil også medføre noe reiseaktivitet nasjonalt og internasjonalt da låntagere og andre parter ofte kan være basert i utlandet.

Vi ser etter kandidater med utdanning på masternivå som ønsker seg en sentral rolle i krysningspunktet mellom internasjonal handel, eksport og finansiering. Du har minimum 5 års erfaring med prosjektledelse og/eller finansielle transaksjoner fra industri eller bank. Erfaring fra internasjonale prosjekter, gjerne innen bedrifts- eller prosjektfinansiering, vil telle positivt. Engelsk må beherskes godt både skriftlig og muntlig.

Eksportkreditt tilbyr en selvstendig, spennende og utviklende rolle med oppgaver som kan ha stor samfunns- og næringsmessig betydning for relevante aktører og lokalsamfunn. Stillingen gir en bred kontaktflate innen finans og industri, både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidssted Oslo sentrum.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Visindi ved Raluca Rohatin, tlf. 900 72 459, eller Atle Ronglan, tlf. 966 27 089. Søk på stillingen snarest, og senest innen 24 mars.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.