Vice President-Energy & Industry

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
8. mars 2019
Søknadsfrist
24. mars 2019
Kontakt
Atle Ronglan 96627089, Raluca Rohatin 90072459
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv stabil og konkurransedyktig finansiering. Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden ved å tilby lån til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter. Selskapet ivaretar hele prosessen knyttet til markedsføring av eksportfinansieringstilbudet, søknadsbehandling, tilsagn om lån samt oppfølging av låneengasjement. Eksportkreditt Norge er et statlig aksjeselskap underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har 50 ansatte og forvalter en utlånsportefølje på ca. 61 milliarder kroner.

Som Vice President (kundeansvarlig) vil du jobbe tett med Eksportkreditt Norges forretningsforbindelser både i Norge og i utlandet. Du identifiserer forretningsmuligheter, markedsfører, selger og forhandler Eksportkreditt Norges låneprodukter mot norske eksportbedrifter og deres utenlandske kunder. Rollen medfører selvstendig ansvar og arbeidsoppgaver mot eksportrettede virksomheter i kompetansetunge og konkurransedyktige norske vekstnæringer, samt utstrakt samarbeid med norske og internasjonale banker, GIEK, Innovasjon Norge, myndigheter og andre interessenter og partnere. Dine sentrale arbeidsoppgaver vil være å:

  • Analysere forretningsmuligheter i konkrete kundesegmenter og kjøpermarkeder, og identifisere og kontakte relevante aktører, samt opprettholde eksisterende kunderelasjoner innen maritime næringer
  • Informere, markedsføre, selge og gi råd til norske eksportbedrifter, deres kunder, banker og andre interessenter gjennom kundemøter, kundeseminarer og andre salgskanaler i Norge og utlandet
  • Strukturere transaksjoner i samarbeid med lånegarantistene og være en god rådgiver for eksportbedriftene og låntakere
  • Lede og utføre forberedelse og vurderinger av transaksjoner for vedtak i kredittkomitéen og/eller styret
  • Overlevere transaksjoner til den interne prosjektavdelingen etter kredittvedtak, alternativt lede teamet som ferdigforhandler lånedokumentasjon med låntaker

Vi ser etter kandidater med noen års relevant erfaring som ønsker vokse inn i en senior kundeansvarlig rolle i krysningspunktet mellom internasjonal handel, eksport og finansiering.

Du har utdanning på Masternivå og finansieringserfaring fra bank/finanssektoren, eller fra industrien selv; gjerne fra maritime næringer, olje/gass, fornybar energi eller øvrig industri/konsulentvirksomhet. Vi ser gjerne at du har god forretningsforståelse, erfaring fra salgsprosesser og en viss internasjonal erfaring. Engelsk må beherskes godt både skriftlig og muntlig.

Eksportkreditt tilbyr en selvstendig, spennende og utviklende rolle med oppgaver som kan ha stor samfunns- og næringsmessig betydning for relevante aktører og lokalsamfunn. Stillingen gir en bred kontaktflate innen finans og industri, både nasjonalt og internasjonalt. Noe reising i Norge og internasjonalt må påregnes. Arbeidssted Oslo sentrum. Kvinner oppfordres til å søke.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Visindi ved Raluca Rohatin, tlf. 900 72 459, eller Atle Ronglan, tlf. 966 27 089. Søk på stillingen snarest, og senest innen 24 mars.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.