Kontraktsrådgiver Moss

Rekrutterer
Sted
Moss
Publisert
13. mars 2019
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Knut Hauge 93211972, Jan Karlsen 91895680
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Kontraktsrådgiver Moss Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Norges største samferdselsprosjekt er i gang, og du har muligheten til å være med!

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Vi søker til nyopprettet stilling kontraktsrådgiver til enheten Utbygging Øst i Utbyggingsdivisjonen. De store nye jernbaneprosjektene, herunder InterCity, er lagt under divisjonen. Prosjektet Sandbukta – Moss – Såstad er ansvarlig for utbygging av nytt dobbeltspor på Østfoldbanen, fra Sandbukta nord for Moss til Såstad i Rygge. Prosjekteter et stort og komplekst prosjekt som omfatter bl.a to tunneler og bygging av ny stasjon i Moss sentrum, samt 10 km nytt dobbeltspor. Prosjektet har fått investeringsbeslutning i Stortinget, og det pågår for tiden forberedende arbeider, anskaffelse av en stor totalentreprise og forberedelser for utlysning av jernbanetekniske entrepriser.

Med økt aktivitet har vi nå behov for 1-2 kontraktsrådgivere i fast stilling. Stillingen vil daglig i prosjektet rapportere til prosjektsjef, men personal- og funksjonsmessig ligger stillingen under leder strategi og kontrakt. Stasjoneringssted er Moss.

Kontraktsrådgiveren skal følge prosjektet tett og bidra i den løpende kontraktsoppfølgingen av den store totalentreprisekontrakten for underbygning som begynner sommeren 2019. Rollen vil videre bistå med gjenstående anskaffelsesprosesser innen jernbaneteknikk, herunder lede forhandlinger og evalueringer, samt bistå i kontraktsoppfølgingen av øvrige kontrakter og avtaler i prosjektet.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeidelse av kontrakt og anskaffelsesstrategier
 • Drive anskaffelsesprosess og utarbeidelse av kontraktsdokumenter
 • Håndtere tilbudsevalueringer og forhandlinger med leverandører
 • Bidra til løpende kontraktsoppfølgingen av de store entreprisene og øvrige kontrakter i prosjektet.
 • Lede og sikre profesjonell håndtering av endringsordrekrav, endringer, opsjoner og tilleggsavtaler
 • Delta i den daglige prosjektledelsen, herunder deltagelse i byggemøter, bistå med vurdering av komplekse problemstillinger og sørge for at tiltak blir gjennomført.
 • Bidra til at enheten gjennomfører og overholder overordnede strategier og målsetninger
 • Bistå i forbindelse med tvisteløsnings- og ekspertprosesser.
 • Øvrige oppgaver som naturlig tilhører fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fortrinnsvis som jurist eller sivilingeniør/ingeniør, alternativt økonom, med lang erfaring innen kontraktsoppfølging.
 • Relevant og bred erfaring med bygg og anlegg, og kontraktshåndtering
 • Erfaring innen offentlige anskaffelser
 • Erfaring med kontraktsoppføling av totalentrepriser (NS 8407 og/eller NTK 07/15) og utførelsesentrepriser
 • Kunnskap og erfaring med anvendelse av NTK
 • Lang erfaring med store, komplekse og tverrfaglige prosjekter innen bygge- anleggs- eller offshorebransjen.
 • Erfaring med kontraktuell håndtering av tekniske grensesnitt
 • Fordel med erfaring fra byggherre eller entreprenør
 • Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig. Det er en fordel med erfaring med engelsk som arbeidsspråk

Utdanningsretning

 • Juridiske fag
 • Økonomi
 • Bygg og anlegg
 • Ingeniørfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Effektiv og selvstendig
 • Ha god kapasitet og trives i en hektisk hverdag
 • Strukturert, målrettet og nøyaktig
 • Evne til å ta initiativ og være en tydelig fagperson
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og integritet
 • Vi vektlegger lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.  

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å være med i et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Årsbillett på NSBs tog

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

For spørsmål om stillingen ta kontakt med Knut Hauge eller Jan Karlsen hos Prime.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.