Økonom (førstekonsulent/rådgiver)

Sted
Oslo
Publisert
15. mars 2019
Søknadsfrist
29. mars 2019
Kontakt
Espen Erlandsen 97045824, Jørgen Tranvåg 90515393
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Om stillingen

Den som ansettes vil arbeide særlig med oppfølging, resultatrapportering og evaluering av forvaltningen av SPU og SPN, men må også påregne å få oppgaver knyttet til investeringsstrategi og ansvarlig forvaltning. Arbeidet vil bestå av deltakelse i prosjekter og løpende oppgaver. 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Meget gode faglige resultater fra økonomiutdanning på mastergradsnivå
 • 1-3 års arbeidserfaring, gjerne fra virksomhet relatert til avdelingens arbeidsområde, men nyutdannede kan også søke
 • Sterk interesse for arbeidsområdet til avdelingen
 • Trives med en kombinasjon av selvstendig arbeid og prosjektarbeid
 • Gode analytiske evner, og gjerne kjennskap til programmering
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Stor arbeidskapasitet

Vi kan tilby

 • Utfordrende og samfunnsnyttige oppgaver innen forvaltningen av et av verdens største statlige investeringsfond
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø og engasjerte kolleger
 • Nærhet til politiske beslutninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Betalt overtid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

 

Kontakt: 
Ekspedisjonssjef Espen Erlandsen, tlf.: 222 44 185/970 45 824 eller konst. avdelingsdirektør Hans Jørgen Tranvåg,
tlf.: 905 15 393.

Søknadsfrist: 29. mars 2019. Finansdepartementet ber kandidatene søke på stillingen elektronisk og laste opp vedlegg som karakterutskrifter, vitnemål fra videregående skole og høyere utdanning og attester i søknadsportalen Jobbnorge. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før tilsettelse.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Lønn: Lønn kr 450 000 - 550 000 + betalt overtid. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

FIN er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Avdeling for formuesforvaltning

Avdeling for formuesforvaltning har ansvaret for Finansdepartementets arbeid med forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den operative forvaltningen av de to fondene ivaretas av Norges Bank og Folketrygdfondet innenfor mandater fastsatt av departementet.

Avdelingens oppgaver omfatter blant annet arbeid med investeringsstrategien for fondene, oppfølging av den operative forvaltningen og rammeverket for ansvarlig forvaltning. Den samlede verdien av de to fondene var ved utgangen av 2018 på om lag 8 500 milliarder kroner. Avdelingen har også oppgaver knyttet til statens gjeldsforvaltning.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.