Prosjektleder

Rekrutterer
Sted
Tromsø
Publisert
15. mars 2019
Søknadsfrist
24. mars 2019
Kontakt
Jan-Gunnar Winther, 90784874
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Prosjektleder søkes innen plastforsøpling av havet

Om oss

Regjeringen etablerte i fjor Senter for hav og Arktis. Senteret tilhører Nærings- og fiskeridepartementet.

Senteret skal bidra til å styrke kunnskapen om den blå økonomien i nordområdene og til å oppfylle FNs bærekraftmål #14 om bevaring og bærekraftig bruk av havet. Det skal være en nasjonal ressurs som utløser samarbeid mellom offentlig sektor og privat næringsliv.

Målsetningen er å skape vekst og nye arbeidsplasser knyttet til havnæringene. I tillegg skal senteret bidra til Norges innsats for å fremme havspørsmål på den internasjonale dagsorden.

Senter for hav og Arktis er administrativt underlagt forskningsinstituttet Nofima AS, men driftes som en egen enhet.

Hav.

Om stillingen

Det nye sentret har inngått samarbeid med havsatsningen REV Ocean. Som del av dette skal vi arbeide aktivt for å fremme en kunnskapsbasert og løsningsorientert debatt om plastforsøpling av havet. Denne stillingen blir helt sentral i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver

 • Sammenstille og analysere forskningsdata
 • Produsere løsningsorienterte utredninger om plastforsøplingens påvirkning på norsk havøkonomi, basert på eksisterende kunnskap fra forskningsinstitusjoner og næringsliv
 • Formidle kunnskap om havplast til myndigheter, næringsliv og allmennheten, og bidra til å sette spørsmål om bærekraftig blå økonomi på dagsordenen
 • Bygge strategiske partnerskap mellom forvaltning, næringsliv og akademia

Krav til kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen naturfaglig eller samfunnsfaglig retning, helst med erfaring fra næringsliv, forvaltning eller forskning
 • God oversikt over hva som rører seg på havplastfeltet, eller forutsetning for å raskt kunne sette seg inn i dette kunnskapsområdet
 • Gode formidlingsevner og gjerne erfaring innen kommunikasjon
 • Gode engelskkunnskaper
 • Den som tilsettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk flytende

 Vi ønsker oss

 • en selvgående og engasjert kollega med god forståelse av havmiljø og menneskelig påvirkning, og konsekvenser dette har for næringsutvikling
 • en medarbeider med vilje og evne til å sette dagsorden innen viktige havspørsmål
 • en inspirator med evne til å bygge nettverk innen forskning og næringsliv
 • en kommunikator med god forståelse for bruk av sosiale medier

Vi tilbyr

Senter for hav og Arktis kan tilby en arbeidsplass i utvikling med en visjon om å være med å skape vekst i havnæringene som framtidens generasjoner kan være stolte av.

Den som tilsettes blir del av Senter for hav og Arktis, med arbeidssted i Framsenteret i Tromsø, og formelt tilsatt i Nofima AS.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger, og fleksibel arbeidstid. Reisevirksomhet må påregnes.

For mer informasjon om stillingen kontakt direktør Jan-Gunnar Winther på telefon 907 84 874 eller e-post winther@havarktis.no.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.