CFO

Rekrutterer
Sted
Drammen
Publisert
10. april 2019
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Håkon Dalland 97428747, Are K. Skeie 95066183
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Termowood AS er et norsk oppstartsselskap med ledende venturekapitalselskap på eiersiden. Selskapet har utviklet og produserer et innovativt byggesystem for vegger og tak, som gir store kostnads- og miljømessige konkurransefortrinn sammenlignet med tilsvarende løsninger. 
Produktene er patentert i 7 land og har fått meget god mottagelse hos profesjonelle aktører i det norske og svenske byggemarkedet. Selskapet starter om kort tid opp ny fabrikklinje i Hurdal som som vil gi en kraftig økning i produksjonskapasiteten. Termowood har spennende vekstplaner internasjonalt og fikk i 2018 inn Investinor og Oxer Kapital som nye eiere. Hovedkontoret ligger i Drammen sentrum. Se www.tewo.no for mer informasjon.


Ansvar og hovedoppgaver

Stillingen inngår i selskapets ledergruppe med hovedansvar for økonomifunksjonen og tilhørende oppgaver. Viktige oppgaver vil være:

 • Inngå i selskapets ledergruppe med et særskilt ansvar for å lede og utvikle økonomiavdeling
 • Økonomistyring og budsjettering
 • Likviditetsprognoser og -styring
 • Investeringsbudsjetter
 • Ekstern finansiering og kontakt med banker og andre långivere/offentlige støtteordninger
 • Regnskap og skatt
 • Finansiell rapportering til ledergruppe, styret og investorer
 • Sikre internkontroll og prosesser for likviditets- og risikostyring
 • Utvikling og implementering av relevante KPIer
 • Lede endringsprosesser, effektivisere systemer og arbeidsmetodikk
 • Bidra til utvikling og implementering av strategi- og fremdriftsplaner med resten av ledelsen og styret
 • Investor Relations, herunder kontakt med potensielle investorer og arbeid med styret og eiere i fremtidige finansieringsrunder 
   

Erfaring og kompetanse

Du har noen års erfaring innen business controlling/økonomistyring i en anerkjent virksomhet og god forståelse for regnskap, økonomistyring og finans. Videre har du god kommersiell forståelse og helst erfaring fra strategiprosesser. Utover operativ erfaring fra økonomifunksjonen, er det en fordel med bakgrunn fra et anerkjent revisjonsselskap, Investment eller Corporate banking, Management Consulting e.l.

Utdannelse

Høyere relevant utdannelse fra en anerkjent utdanningsinstitusjon, med gode akademiske resultater (B.Sc, M.Sc, MBA, eller lignende)

Personlige egenskaper

 • Proaktiv og fremoverlent
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Operasjonell (doer)
 • Ambisiøs og hardtarbeidende
 • Nøyaktig og strukturert
 • Analytisk
 • Modig
 • Hyggelig og engasjerende

Muligheter

 • Sentral rolle i ledergruppen i en norskeid produksjonsbedrift med store vekstplaner
 • Innovative produkter med store kostnads- og miljømessige konkurransefortrinn sammenlignet med andre leverandører
 • Produktene er etterspurt av store, profesjonelle utbyggerne og tilfredsstiller fremtidige miljøkrav i Norge og Europa
 • Stort internasjonaliseringspotensial og konkrete internasjonaliseringsplaner
 • Ny fabrikk vil gi stor produksjonskapasitet og skaleringsmuligheter
 • Profesjonelle og aktive eiere
 • Gode påvirkningsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø og ansatte som drar i samme retning
   

Arbeidssted vil være Drammen sentrum.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie Executive Search, Håkon Dalland, tlf. 974 28 747 eller Are K. Skeie, tlf. 950 66 183.

Søknad med CV sendes via www.backerskeie.no snarest.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.