Direktør Politikk, Tariff og Analyse

Sted
Oslo
Publisert
10. april 2019
Søknadsfrist
5. mai 2019
Kontakt
Øistein Magnussen 90106060, Kenneth Ryvoll Klev 97064624
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringene med mer enn 21.000 virksomheter og organisasjoner som medlemmer. Virke er en av de viktigste organisasjonene som påvirker rammebetingelsene norske virksomheter skal arbeide under i fremtiden.

Virke er en dynamisk organisasjon i stadig vekst som er en pådriver for et samfunn der nyskaping og omstilling er viktigere enn å bevare gårsdagens strukturer. Vi er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene og kjemper for at virksomhetene får gjennomslag for sine interesser når fremtidens arbeidsliv formes. Vi utfordrer de som styrer landet, oss selv og våre motparter for å finne enda bedre løsninger.

Virke jobber side om side med virksomhetene for å løse både hverdagslige og langsiktige problemer. Våre folk er blant landets fremste spesialister på alt fra juss og lederstøtte, til markedsanalyse og politisk påvirkning.

Med vår kompetanse, innsikt og verktøy får virksomhetene mer tid til det viktigste: å skape verdier for kundene, eierne og samfunnet.

 

Vi jobber hardt, målrettet og systematisk med å ivareta våre medlemmers interesser. Dette arbeidet ønsker vi å maksimere. Vi søker en strategisk stemme som skal sikre god politikkutvikling og -påvirkning, foredle og videreutvikle tariffområdet, og sikre gode analyser som understøtter Virkes posisjon som hovedorganisasjon for handels- og tjenestenæringen. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og sitter i Virke sitt lederteam.

 

Ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Lede og høste frukter av ny samorganisering av fagområdene politikk, tariff, analyse
 • Lede Virkes politikkutvikling, politisk påvirkning og sørge for gjennomslag i Virkes påvirknings- og forhandlingsarbeid
 • Være en viktig strategisk stemme på vegne av Virkes medlemmer
 • Videreutvikle Virke som en profesjonell og medlemsnær lobbyist
 • Utvikle politikk og analyser som understøtter Virkes ønskede posisjonering som hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringene
 • Videreutvikle et sterkt analysemiljø som er i stand til å produsere analyser både på bransje- og samfunnsnivå
 • Sikre oppdatert og strategisk blikk på utviklingen av tariffområdet
 • Forvalte og utvikle Virkes tariffavtaler slik at de blir et konkurransefortrinn for våre medlemmer og et attraktivt verktøy for fremtidens arbeidsgivere
 • Ansvarlig for tilretteleggelse av godt samarbeid og oppnå synergieffekter internt i tjenesteområdet, og for å skape god samhandling på tvers av Virkes ulike forretningsområder
 • Produsere og kvalitetssikre politiske innspill, utspill og høringssvar
 • Levere analyser/dokumentasjon som bidrar til at Virke oppnår sine mål
 • Bygge nettverk og tillit i og utenfor organisasjonen

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse
 • Erfaring med å bygge team, utøve en inkluderende lederstil og drevet av teamsuksess
 • Erfaring med å levere resultater gjennom ledere
 • Sterk på prosesser for måloppnåelse
 • En klar fordel å ha med seg et politisk nettverk inn i stillingen
 • Må trives i en matriseorganisering

 

Egenskaper

 • Som leder gir du andre en klar retning. Motiverer, dyktiggjør andre og følger opp
 • Arbeider strategisk og tar i betraktning et bredt spekter av problemstillinger på tvers av og relatert til organisasjonen
 • God på å skape relasjoner og effektive nettverk
 • Presentere og kommunisere informasjon tydelig og utstråler troverdighet
 • Setter høye standarder for leveranser
 • Arbeider på en systematisk, metodisk og ryddig måte


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.