Direktør Kommunikasjon og Marked

Sted
Oslo
Publisert
11. april 2019
Søknadsfrist
5. mai 2019
Kontakt
Kenneth Ryvoll Klev 97064624, Øistein Magnussen 90106060
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringene med mer enn 21.000 virksomheter og organisasjoner som medlemmer. Virke er en av de viktigste organisasjonene som påvirker rammebetingelsene norske virksomheter skal arbeide under i fremtiden.

Virke er en dynamisk organisasjon i stadig vekst som er en pådriver for et samfunn der nyskaping og omstilling er viktigere enn å bevare gårsdagens strukturer. Vi er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene og kjemper for at virksomhetene får gjennomslag for sine interesser når fremtidens arbeidsliv formes. Vi utfordrer de som styrer landet, oss selv og våre motparter for å finne enda bedre løsninger.

Virke jobber side om side med virksomhetene for å løse både hverdagslige og langsiktige problemer. Våre folk er blant landets fremste spesialister på alt fra juss og lederstøtte, til markedsanalyse og politisk påvirkning.

Med vår kompetanse, innsikt og verktøy får virksomhetene mer tid til det viktigste: å skape verdier for kundene, eierne og samfunnet.

 

Virke skal være en synlig og tydelig hovedorganisasjon for handels- og tjenestenæringene, og den mest troverdige leverandøren av relevante tjenester og produkter. Som direktør kommunikasjon og marked skal du gjennom integrert kommunikasjon sikre riktig strategisk posisjonering av Virke - for økt kjennskap, synlighet og gjennomslagskraft for målgruppen. Du vil ha ansvar for at Virke lykkes med sitt strategiske markeds- og kommunikasjonsarbeid. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og sitter i Virke sitt lederteam.

 

Ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Utvikling og forvaltning av Virkes markeds- og kommunikasjonsstrategi basert på overordnet målsetning og sikre at all kommunikasjon og markedsarbeid er knyttet opp til denne
 • Lede på en måte som skaper ett felles lag / "ett Virke"
 • Ansvar for en samlende integrert kommunikasjon; sikre godt samspill med resten av organisasjonen og skape forståelse for hvordan Virke bør jobbe med kommunikasjon/markedsarbeid internt
 • Skape økt forståelse og kunnskap i organisasjonen om hvordan markeds- og kommunikasjonseffekter kan måles og hvordan påvirkningstiltak skal planlegges
 • Utvikle Virkes ferdigheter knyttet til suksessfull planlegging av helhetlige tiltak innen kommunikasjons- og markedsområdet
 • Overordnet ansvar for alle Virkes kommunikasjonskanaler 
 • Overordnet ansvar for verving av medlemskap, og salg av produkter og tjenester
 • Utvikle og sikre leveranse av tjenester og produkter som medlemmene etterspør og ansvar for å skape inntekter for kommersielle tjenester
 • Sikre at Virke utvikler seg i takt med den nye informasjons- og medievirkeligheten
 • Samarbeide på tvers av organisasjonen for å sikre en strategisk samlet kommunikasjon; sikre en helhetlig kommunikasjonsplattform
 • Sikre god strategisk kommunikasjonsrådgivning opp mot administrerende direktør og andre som uttaler seg på vegne av Virke
 • Utvikle en analysedrevet kommunikasjons- og markedsenhet og sikre analyse- og innsiktsprosesser for målrealisering

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning
 • Relevant ledererfaring fra lignende arbeid
 • Forståelse og innsikt i samfunnsdebatten, politikk og trepartssamarbeidet
 • Evne til å tenke politisk og strategisk rundt kommunikasjonsarbeid
 • Erfaring med integrert kommunikasjon, herunder suksessfull planlegging av helhetlige tiltak i kommunikasjon
 • Kunnskap om hvordan effekter kan måles og hvordan påvirkningstiltak kan planlegges

 

Egenskaper

 • Strategisk tilnæring til oppgaver og evner å formulere tydelige strategier og konsepter
 • Tydelig kommersiell legning og teft
 • Kommuniserer proaktivt og tydelig, gir klar retning og motiverer medarbeidere
 • Effektiv relasjonsbygger på tvers av organisasjonen
 • Tydelig lagbygger, viser interesse og støtte, samtidig som man stiller krav
 • Analysedrevet
 • Drevet av å skape og tenke nytt, se på nye fremgangsmåter og innsikt for stadig forbedring


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.