Kommunikasjonssjef - Digitalisering og Teknologi

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
15. april 2019
Søknadsfrist
25. april 2019
Kontakt
Frode Pettersen 47888285, Ole Jan Rimstad 99593014
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Vil du lede kommunikasjonsarbeidet i Digitalisering og Teknologi?

Vi søker nå en dyktig kommunikasjonssjef som setter retning, gir trygghet og god strategisk rådgivning og som kan bli med å utvikle divisjonens og selskapets kommunikasjonsarbeid. Kommunikasjonssjefen får ansvar for intern og ekstern kommunikasjon, mediehåndtering og rådgivning til ledere i divisjon Digitalisering og Teknologi i Bane NOR.

Vår nye kommunikasjonssjef må ha ledererfaring og solid erfaring med strategisk kommunikasjonsarbeid, være en dyktig og proaktiv kommunikasjonsrådgiver, ha erfaring med mediehåndtering og solid forståelse og bruk av sosiale medier.

Divisjon Digitalisering og teknologi har 600 medarbeidere. Divisjonen leder Bane NORs utvikling av en moderne jernbaneinfrastruktur og digitalisering av jernbanen. I dette inngår innføring av nytt felles europeisk digitalt signalsystem (ERTMS).

Kommunikasjonssjefen er faglig og administrativ leder av kommunikasjonsenheten i divisjonen og deltar i divisjonens ledergruppe. Kommunikasjonssjefen rapporterer til konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt og tilhører hennes ledergruppe. 

Kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane NOR består av rundt 60 medarbeidere og har ansvar for internkommunikasjon og topplederstøtte, eksternkommunikasjon, PR og sosiale medier, samfunnskontakt, myndighetskontakt, beredskapskommunikasjon samt Bane NORs merkevare og design. 

 

Ansvar/oppgaver 

 • Lede kommunikasjonsarbeidet i divisjonen på både strategisk og operasjonelt nivå
 • Utvikle, forbedre og effektivisere divisjonens kommunikasjonsarbeid internt og eksternt med særlig fokus på strategisk innretning
 • Kommunikasjonsfaglig bistand til divisjonens direktør og øvrig ledelse
 • Beredskapskommunikasjon
 • Personal- og budsjettansvar for egen enhet
 • Aktivt bidragende i Bane NORs totale kommunikasjonsarbeid
 • Finne/skape og dele de gode historiene 

Kvalifikasjoner 

 • Bred kommunikasjonsfaglig kompetanse og erfaring på strategisk og operasjonelt nivå
 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Erfaring fra mediehåndtering er ønskelig
 • Erfaring med ledelse og fra deltagelse i ledergrupper
 • Flytende norskkunnskaper og gode engelskkunnskaper er nødvendig
 • Normalt gode IT-kunnskaper

Ønskede egenskaper 

 • Svært gode samarbeids- og relasjonsbyggende evner
 • Du må være proaktiv og evne å skape energi rundt deg
 • Du er trygg i rådgiverrollen og har god gjennomslagskraft
 • Du har driv, er engasjert og løsningsorientert - med høy gjennomføringsevne
 • Vi forventer at du er beslutningssterk, moden og robust
 • Din adferd og væremåte stimulerer til et godt arbeidsmiljø 
 • Du må like teknologi og kunne engasjere deg i digitalisering av jernbanen
 • Rollen krever god evne til planlegging og gjennomføring av kommunikasjonsaktiviteter

Vi tilbyr

 • En faglig utfordrende stilling hos en stor og viktig samfunnsaktør
 • Et ambisiøst, bredt og godt kommunikasjonsfaglig miljø i en framtidsrettet virksomhet
 • En allsidig og utfordrende stilling der du får innblikk i en rekke av Bane NORs virksomhetsområder
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av historisk store og sammensatte samferdselsprosjekter
 • Fleksible arbeidsordninger
 • Gode lønns-, forsikrings- og pensjonsordninger, samt personalbillett med NSB sine tog
 • Muligheten til å ta en stemme på vegne av Bane NOR i det digitale landskapet
 • Har man teknisk interesse er det uante muligheter for læring i denne stillingen

 

Nærmere informasjon kan fås av våre rådgivere i Prime; Frode Pettersen (47 88 82 85) eller Ole Jan Rimstad (99 59 30 14). Om ønskelig kan innledende dialog være konfidensiell.
 

Søknadsfrist: 25. april.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.