Porteføljeforvalter - Eiendomsfond

Sted
Oslo Sentrum
Publisert
11. mai 2019
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Hild F. Kinder 47825625, Benedikte Stiff 92445661
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

NRP Asset Management AS (NAM) er en fondsforvalter med fokus på Private Equity innen eiendom. Selskapet har omlag NOK 9 mrd i egenkapital under forvaltning, og konsesjon fra Finanstilsynet (AIFM). Fondene er investert i porteføljer av næringseiendommer i Norden med overvekt i Sverige. Samlet er dette i dag en av de største nordiske porteføljene av logistikkeiendommer.

NAM kjøper tjenester fra syndikering, teknisk forvaltning og forretningsførsel fra gruppen. NAM med 7 ansatte inngår i NRP Gruppen med totalt 100 ansatte og kontorer i Oslo sentrum. Se nrp.no for mer informasjon.

Porteføljeforvalter - Eiendomsfond

NAM har kraftig vekst i egenkapital under forvaltning. Siden 2014 har selskapet mer enn firedoblet AUM. Ambisjonene er høye med fortsatt sterk, lønnsom vekst. Teamet skal nå styrkes med tung investeringskompetanse og -kapasitet.

Porteføljeforvalteren er en av to forvaltere som rapporterer til CEO, og bidrar ved å være tett på eiendommene og øke avkastningen for investeringsporteføljen.

Ideell kompetanse

  • 5-10 års erfaring fra investeringer i næringseiendom; solid «track record» og god risikoforståelse
  • Oppdatert markedskunnskap og etablert nettverk på næringseiendom i Norge/Norden
  • Mastergrad i økonomi/finans eller teknisk/ind.øk
  • Gjerne erfaring fra å utvikle relasjoner til kunder og investorer
  • Fordel med erfaring fra kapitalforvaltning og eiendomsfond

NAM er en liten organisasjon. Selvstendighet, teamorientering og gjennomføringsevne er derfor viktig for å lykkes.

For nærmere informasjon, kontakt gjerne KinderStiff Consulting ved Hild F. Kinder tel. 478 25 625, eller Benedikte Stiff tel. 924 45 661 eller registrer ditt CV på kinderstiff.no


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.