Rektor ved NMBU

Sted
Ås
Publisert
3. mai 2019
Søknadsfrist
19. mai. 2019
Kontakt
Lars Atle Holm, 90111349, Jan Petter Stenberg, 92425576
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Engasjement
Sektor
Offentlig

Om stillingen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) søker rektor for perioden 1.8.2019 – 31.7.2021. Vi søker etter en person med høy vitenskapelig kompetanse (fortrinnsvis professorkompetanse) som legger til rette for NMBUs visjon om å bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, innovasjon og formidling.

NMBUs fremtidige rektor skal sørge for å videreutvikle organisasjonens internasjonale konkurransedyktighet, tilby attraktive studier og rekruttere talentfulle studenter og et høyt kompetent personale. NMBU er inne i en svært viktig prosess med å samlokalisere veterinærmiljøet i Oslo og fagmiljøet i Ås gjennom å overta og ta i bruk nytt bygg for samlokaliseringen i 2020.

Vi søker en rektor som:

  • kan vise til vellykket ledelse av kunnskapsorganisasjoner
  • har erfaring med endringsledelse, og setter seg raskt inn i komplekse problemstillinger
  • har formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling (doktorgrad) ved universitet og høgskole, fortrinnsvis innen et av universitetets fagområder, og har bred erfaring fra undervisning, forskning og formidling
  • har betydelig organisasjonsforståelse og innsikt i samspillet mellom universitetet og samfunnet omkring, erfaring med gode endrings- og medbestemmelsesprosesser og evne til å utvikle effektive administrative tjenester
  • kan skape tillit og nettverk ved egen institusjon, nasjonalt og internasjonalt, og som er en synlig og dyktig kommunikator i media, på samfunnsarenaen, overfor myndigheter og andre beslutningstakere, samt universitetets medarbeidere og studenter
  • har en lederstil preget av samarbeid og dialog, er resultatorientert og har beslutningsstyrke og prioriteringsevne
  • har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk

Lønnsvilkår og informasjon

Ytterligere informasjon hos administrasjonsdirektør Lars Atle Holm, tlf. 901 11 349 / e-post lars.atle.holm@nmbu.no eller personal- og organisasjonsdirektør Jan Petter Stenberg
tlf. 924 25 576 / e-post jan.petter.stenberg@nmbu.no

Rektor ansettes på åremål i perioden 1.8.2019 – 31.7.2021[1]. Tiltredelse omgående. Stillingen lønnes etter avtale.

[1] Nåværende rektor slutter etter eget ønske, og vi søker hennes etterfølger for den resterende delen av inneværende åremålsperiode. Det kan åpne seg en mulighet for å søke ny åremålsperiode på fire år.
Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 19.05.2019

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.