Daglig leder

Coop Norge Industri AS er et heleid datterselskap av Coop Norge SA, har ca 1,8 mrd i omsetning og er morselskapet til Gomanbakeren Holding AS, AS Røra Fabrikker, Ferskvarehuset AS og Tradeway AS. Selskapene produserer varer som i hovedsak distribueres gjennom Coops kjedebutikker i Norge. Coop Norge SA er en av landets største handelsaktører med mer enn 1150 dagligvarebutikker og 130 byggevarehus over hele landet. Coop eies av mer enn 1,7 millioner kunder gjennom deres medlemskap i ett av 76 samvirkelag. Samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge SA.

Vi søker en kommersiell leder som basert på vellykket erfaring kan sikre stabil drift med høy kvalitet, videreutvikle og skape gode langsiktige resultater for Coop Norge Industri. For å lykkes i denne lederrollen må du være strukturert og ha godt overblikk og helhetssyn. Du er utpreget samarbeids- og forretningsorientert, har høye ambisjoner og et ønske om å sikre langsiktig vekst. Du kan relevante lover og regler for matproduksjon. Den rette kandidaten arbeider strategisk, samtidig som det  utvises rettidig handlekraft og stor gjennomføringsevne. Som leder er du strukturert, tydelig og skaper positivt engasjement og driv - alltid med kunden i fokus. Du er samarbeidsfokusert og du benytter aktivt erfaringer og innsikt fra våre fagmiljøer og vår landsomfattende virksomhet.

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil bl.a. være

 • Å være en god leder som sammen med styre og ledergruppen evner å etablere gode mål og strategier.
 • Å sikre god forståelse for mål og strategier i hele Coop Norge Industri med datter selskaper, gjennom godt informasjonsarbeid og godt etablerte strukturer og ansvarsområder.
 • Bistå ledergruppen i å realisere mål gjennom konkrete og realistiske handlingsplaner.
 • Lede Coop Norge Industri sitt lederteam, sørge for intern og ekstern fokus og langsiktig måloppnåelse.
 • Å etablere og drive strukturerte prosesser som gjør at Coop Norge Industri kan bli bedre på å sikre og styrke sin konkurransemessige posisjon - strategisk og operativt.
 • Hjelpe og støtte Coop Norge Industri sine selskaper på en solid måte som sikrer opprettholdelse av kvalitet, kortsiktige og langsiktige mål, samt overholdelse av lover og regler for matproduksjon.
 • Sikre gode relasjoner og kommunisere godt med alle interne, så vel som eksterne interessenter.
 • Sikre at organisasjon er forberedt og motivert til å raskt og dynamisk håndtere de endringer som vil komme i årene fremover.

 

Den optimale kandidaten bør

 • Ha vellykket erfaring fra lederstillinger i større selskaper, gjerne produksjonsvirksomheter og med vellykket erfaring med budsjett- og investeringsansvar.
 • Være strategisk og i stand til å formulere en forretningsplan med både langsiktige og kortsiktige mål, som støtter opp om Coop Norge Industri sine strategier og målsetninger.
 • Kunne sikre stabil lønnsomhet og verdiskaping over tid, og være en forretnings- og resultatorientert leder med fokus på å nå målene sammen med og gjennom sitt team.
 • Raskt kunne etablere forståelse for Coop Norge Industri totale verdikjede, forretningsmodell, Coop sin medlems/medeier-modell og samarbeid med samvirkelagene.
 • Ha svært gode lederegenskaper og evner å styre en stor og distribuert organisasjon med produksjon mange steder.
 • Ha erfaring med å lede en organisasjon med daglig produksjonsansvar kombinert med kontinuerlig forbedring, samt fremme samarbeid og deling av gode erfaringer slik at alle produksjonsenheter utvikles og forbedres.
 • Være god på kommunikasjon
 • Ha høy arbeidskapasitet, være strukturert og transparent, og få ting gjort.
 • Som daglig leder være erfaren i arbeid med selskapets styre og kunne løfte de rette saker til styre/eiere.

Stillingen er innplassert i lønnsgruppe 9.99 og rapporterer til styreleder.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.