Juridisk leder

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
13. mai 2019
Søknadsfrist
9. juni 2019
Kontakt
Frode Pettersen 47888285, Ole Jan Rimstad 99593014
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver. Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. NAV er IA-virksomhet og vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for dette.

Bli en leder for det som betyr noe!

NAV har ambisiøse mål for etatens digitale transformasjon. Vi skal derfor videreutvikle et høykompetent jussmiljø som skal sørge for høy rettssikkerhet i den ambisiøse teknologiutviklingen vår.

Etaten leverer løsninger til 2.8 millioner mennesker og forvalter kjernesystemene i et av verdens beste velferdssamfunn. Den digitale transformasjonen krever nye metoder og ny kompetanse for å nå ambisiøse mål.

Dette vil vi at du skal være med på. De juridiske rammebetingelsene må ivaretas på en tilfredsstillende måte. Derfor søker vi nå en løsningsorientert Seksjonssjef for Juridisk seksjon som skal lede og inspirere juristene i vårt sentrale rådgivningsmiljø. 

Vi kaller dem for "legal coaches". Jurister som jobber tett med IT-utviklermiljøer som er helt i front på hva de driver med. Jurister som jobber i miljø med en smidig arbeidsmetodikk tilpasset moderne utviklingsprosesser. Ikke bare for å vurdere om utviklingsforslagene fra teknologene er juridisk forsvarlige, men også for å være aktive rådgivere om hva som er mulig å få til etter hvert som samfunn, behov og teknologi utvikler seg. 

Du vil rapportere til assisterende direktør i NAVs Kunnskapsavdeling og ha personalansvar for ca 12-14 kompetente jurister.

Arbeidsoppgaver

 • etablere og utvikle det juridiske miljøet som skal sikre NAV en effektiv, brukerrettet og rettssikker digital transformasjon
 • lede og inspirere de ansatte i den juridiske seksjonen
 • bidra til strategisk regelverksutvikling av arbeids- og velferdsretten spesielt og forvaltningsretten generelt

Kvalifikasjoner

 • master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • erfaring med ledelse/prosjektledelse av jurister
 • solid erfaring fra juridisk arbeid, helst fra grenseflaten juss og teknologi
 • gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper er nødvendig

Ønskede egenskaper

 • gode lederegenskaper
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • kreativ og modig personlighet
 • gode analytiske og strategiske evner
 • høy arbeidskapasitet
 • interesse for informasjonsteknologi

Vi tilbyr

 • en jobb som gjør en viktig forskjell for store deler av den norske befolkningen
 • være med på å utvikle en helt ny måte å sikre compliance på i offentlig forvaltning
 • bygge opp et velfungerende korps av "legal coaches" i et kompetent og godt arbeidsmiljø
 • kunne bidra til utviklingen av arbeids- og velferdsretten i årene som kommer
 • solide betingelser og ordnede arbeidsforhold hos en statlig arbeidsgiver


Henvendelser om stillingene kan rettes til våre rådgivere, Ole Jan Rimstad (99 59 30 14) eller Frode Pettersen (47 88 82 85) i Prime. Alle henvendelser til Prime behandles konfidensielt i innledende fase – om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.


Søknadsfrist: 9. juni--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.