Adminiastrasjonssjef

Sted
Trondheim
Publisert
13. mai 2019
Søknadsfrist
2. juni 2019
Kontakt
Christer Berget 96966606, Anne Dordi Alseth 92448268
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast

Administrasjonssjef til FIRE - Stiftelsen Ett Skritt Videre

I 2008 startet Foreningen Ett skritt videre i Trondheim. Strukturen ble endret fra forening til stiftelse i 2015. Stiftelsen tilbyr et sosialt og sportslig tilbud til alle som trenger eller har behov for et trygt og rusfritt miljø. Alle aktivitetene til stiftelsen kalles FIRE, nettopp fordi vi brenner for det vi gjør.

Våre kjerneverdier er toleranse, ærlighet, mestring og glede. Det er retningslinjene vi jobber etter hver dag. Vår visjon er at alle skal få dekket sine behov for fritidstilbud, utdanning, arbeidstrening, arbeid og nettverk i et trygt og rusfritt miljø. I dag tilbyr FIRE sportslige aktiviteter, frilufts turer, kreative kurs, dagtilbud og arbeidstrening. Det er i disse aktivitetene vi blir kjent med våre medlemmer og kan hjelpe dem «ett skritt videre»

I dag har stiftelsen rundt 800 deltakere, 29 ansatte og 50 frivillige spredt rundt i våre avdelinger lokalisert i Kristiansund, Molde, Stjørdal og Trondheim. Behovet for FIRE er økende og vi jobber for å utvide virksomheten.

Du er en idealistisk og entusiastisk administrasjonssjef som har evnen til å se og utvikle menneskene rundt deg. Du er god på å skape relasjoner bygd på tillit og motiveres av lagarbeidet som tar organisasjonen videre.

Som administrasjonssjef vil du ha personalansvar for de fastansatte samt et overordnet økonomiansvar for alle fire avdelingene til FIRE. Du vil også ta del i og bli en viktig ressurs i ledergruppen. Videre vil du ha ansvar for:

  • Utarbeide årsplaner, årsmelding og budsjett, samt oppfølging av dette.
  • HMS-arbeid og etablering/oppfølging av internkontrollsystemer
  • Rekruttering og personalutvikling

Kvalifikasjoner

  • Relevant høgskole/universitetsutdannelse
  • Erfaring med ledelse
  • God økonomiforståelse og kunnskap om økonomistyring
  • Erfaring med etablering og oppfølging av internkontrollsystemer
  • Erfaring med å utvikle og drifte en god administrasjon.
  • Gode formidlingsevner både muntlig og skriftlig.

Vi ser etter deg som kjennetegnes av hyggelig omgjengelig og inkluderende. Du jobber proaktivt og er i stand til å se gode løsninger sammen med oss.

Du er en tydelig leder som formidler og følger opp forventninger på en god måte. Du har evnen til å skape og opprettholde gode relasjoner basert på tillit, din gode gjennomføringsevne og ditt høye løsningsfokus er med på å ta oss «ett skritt videre».

Vi tilbyr en spennende stilling med stort ansvar og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet med store ambisjoner. Du møter mennesker som har stort spennvidde, fra de som er medlem i FIRE til de som har kompetanse som trener eller lærer i kreative fag og miljøarbeidere. Vi er stolte av at neste halvparten av våre ansatte er tidligere medlemmer, dette gjør at vi kan si at vi tenker ett skritt videre i alle ledd. Det viktigste vi gjøre i FIRE er å se den enkelte, det gjelder også våre ansatte. Det blir din oppgave å forvalte dette.

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte Christer Berget i Experis Recruitment på telefonnummer 969 66 606 eller Anne Dordi Alseth på telefonnummer 924 48 268.

Vi ser frem til å motta din søknad!--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.