Administrerende Direktør- Eiendomsutvikling

Sted
Drammen
Publisert
14. mai 2019
Søknadsfrist
31. mai 2019
Kontakt
Andreas Aaberg 95752815, Bjørn Myhre 90854964
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vestaksen Eiendom A/S, Drammen, ble etablert i 2011.Selskapet eies av Stykket Invest A/S (Terje Stykket) og Rune Isachsen Holding A/S. I løpet av en kort periode har administrasjon, eierne og styret utviklet en svært vellykket satsning på eiendomsprosjekter i aksen Bærum – Drammen – Kongsberg.
Vestaksen Eiendom A/S har utviklet prosjekter innen både nærings- og boligformål. I prosjektene har nytenkning vært prioritert, ikke minst sett ut ifra et miljøperspektiv. Derfor er energiøkonomisering, bruk av massive trekonstruksjoner, bilpool, felles hjemmekontor / møteplasser i boligprosjektene m.m, fått en sentral rolle. Det mest banebrytende prosjektet er «Agropolis» i Mjøndalen. I dette prosjektet kan beboerne dyrke egen mat under kyndig ledelse. På området med 800 enheter planlegges barnehage, skole, besøksgård og matutsalg. Prosjektet har fått to arkitektpriser og internasjonal oppmerksomhet.
Vestaksen Eiendom A/S, med sine syv ansatte, har mange prosjekter som skal realiseres fortløpende. Selskapet har en tomtereserve som tilsier en utbyggingsverdi på kr. 11 milliarder. Det største fremtidig prosjektet er Fiskumparken med 800 mål tomt. Potensiale er utbygging av 300.000 m2 til handel, lager, produksjon og transport.

 

De mange prosjektene i Vestaksen Eiendom A/S er historier om nytenkning, kreativitet, forståelse av trender i tiden og mot i administrasjonen. Denne kulturen er det viktig at du som administrerende direktør fortsetter og utvikler i selskapet. 

Dine operative oppgaver vil være å:

  • Videreutvikle mål og strategi i samarbeid med styret
  • Lede og motivere de ansatte
  • Innhente og utvikle nye prosjekter med interne og eksterne ressurser
  • Følge opp prosjektøkonomien i de løpende prosjekter
  • Forberede styremøter, rapportere resultater og nøkkeldata, samt gi relevant informasjon til styreleder / styret
  • Ha et godt og forretningsmessig forhold til banker, leverandører og samarbeidspartnere
  • Ha løpende dialog med kommuner i forbindelse med reguleringsplaner etc. (administrativt og politisk)
  • Skape fortsatt entusiasme internt og eksternt om Vestaksen Eiendom A/S
  • Videreutvikle selskapets digitalisering og effektivisere verdikjeden innen eiendom.

Faglig bakgrunn

Du har høyere utdannelse, samt solid erfaring fra eiendomsutvikling og prosjektstyring

Vi tilbyr gode betingelser i et spennende selskap med aktive eiere og styre


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.