Akkvisisjonssjef

Signaturhagen Bolig AS ble etablert våren 2016. Selskapet utvikler leiligheter for segmentet 55+. Unikt for konseptet er en felles tropisk hage, samt andre fellesfunksjoner. Den tropiske hagen er et hyggelig og opparbeidet rom som skaper naturlige aktiviteter og møteplasser for beboerne. Signaturhagen legger til rette for en livsstil hvor beboerne kan velge å være sosiale og utvikle et naturlig fellesskap. Selskapet har p.t tre prosjekter i sin utviklingsportefølje med til sammen 200 leiligheter. Selskapet er robust oppkapitalisert for videre vekst, og har solide aksjonærer.

Foruten finansiell kapital er de ansatte i Signaturhagen selskapets viktigste ressurs. I Signaturhagen detaljstyrer vi ikke, vi tror de beste medarbeiderne trives best når de kan påvirke og ta ansvar for egne beslutninger. Menneskene i Signaturhagen skal være selvstendige og selvgående, de er beslutningsdyktige og de tar beslutninger – hele tiden. De er ansvarlige, nøyaktige og initiativrike. Vi er et ubyråkratisk selskap med en flat organisasjon. Beslutninger av stor betydning tror vi fattes best når flinke mennesker kommer sammen for diskusjon og refleksjon. Vi er opptatt av å finne de menneskene som finner sin motivasjon i et meningsfylt virke og ikke i posisjoner og titler.

Vi sitter i attraktive og sentrale lokaler i Oslo, i et engasjerende og kompetent eiendomsmiljø, hvor blant annet Mont Investor også har sine kontorer. Mont Investor er også aksjonær i Signaturhagen.

 

Om stillingen

Kandidaten skal sikre gjennomføring av vekstambisjoner i tråd med selskapets strategi. Stillingen innebærer en sentral rolle i selskapet og skal være drivkraften for kjøp av tomter i hele landet.

For å lykkes i stillingen kreves det gode salgs- og kommunikasjonsegenskaper, en pågående innstilling og solide forhandlingsferdigheter. Du bør ha erfaring med å kartlegge og vurdere tomters kommersielle potensial, og helst med et etablert nettverk.

Stillingen er nyopprettet. Kandidaten rapporterer til daglig leder og er tett knyttet til selskapets forretningsutvikling.

 

Arbeidsoppgaver

 • Identifisere og tilrettelegge nye boligprosjekter til konseptet Signaturhagen
 • Arbeide proaktivt og salgsrettet mot kommuner, eiendomsbesittere/tomteeiere, meglere etc. for å identifisere mulige kjøpsobjekter
 • Bearbeide og påvirke beslutningstakere, herunder selgere
 • Opparbeide og vedlikeholde bredt kontaktnettverk
 • Gjennomføre transaksjoner

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Erfaring fra eiendom med etablering/akkvisisjon av eiendomsprosjekter
 • God finansiell og kommersiell forståelse
 • Strukturert, systematisk og selvstendig
 • Personlige egenskaper i tråd selskapets beskrivelse ovenfor
 • Proaktiv og sterk på å bygge langsiktige gode relasjoner
 • Gode holdninger, høy arbeidsmoral og selvgående
 • Utadvendt, engasjert og sosialt anlagt

Signaturhagen tilbyr

 • Sentral rolle i et ungt, dynamisk og fremtidsrettet selskap
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode muligheter for videreutvikling og nettverksbygging
 • Dynamisk og inspirerende miljø
 • Selvstendig arbeid og ansvar

 

For mer informasjon om stillingen, kontakt Bønes Virik ved Lasse Virik mobil 908 95 437

Søknadsfrist: 26.5 2019


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.