Finansiell controller

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
15. mai 2019
Søknadsfrist
2. juni 2019
Kontakt
Josefin Nilsson 95426821
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vil du være med å bygge fremtidens økonomifunksjon i et konsern som brenner for miljøet? Da bør du lese videre!

Hafslund E-CO er Norges største integrerte kraftkonsern. Hver dag jobber vi for å skape en fornybar og fullelektrisk fremtid. Vår vekststrategi sier at vi skal vokse, både organisk og gjennom konsolidering. Det vil med andre ord skje mye spennende hos oss fremover.

Nå søker vi etter en analytisk kollega med god systemforståelse til den nyopprettede stillingen som finansiell controller til vår konsernregnskapsavdeling i Hafslund E-CO.

Vi søker deg som er selvstendig, proaktiv og faglig sterk. Du vil få en sentral og viktig rolle med blant annet ansvar for konsolidering og rapportering for konsernet. Konsernet har en sterk vekststrategi noe som gjør at du hos oss vil få en bratt læringskurve med mange spennende og komplekse regnskapsmessige oppgaver. Du vil også være delaktig i å effektivisere og digitalisere våre prosesser slik at vi møter fremtiden med en enda mer dynamisk økonomifunksjon. Du vil jobbe tett med og rapportere til konsernregnskapssjef.  

Som finansiell controller hos oss får du ansvar fra første dag.  Du blir en viktig sparringspartner for økonomienhetene i Hafslund E-CO og du får en stor kontaktflate internt i organisasjonen. Vi er en arbeidsplass med god kjønnsbalanse i ledelsen og hvor yngre talenter får muligheter og blir satset på.

Arbeidsoppgaver

 • Delaktig i halvårs- og årsrapport inkludert konsolidering, eliminering, analyse og rapportering til ledelse og styre
 • Månedsavslutning, herunder kvalitetssikre rapportering fra datterselskaper og foreta avstemminger og analyser på konsernnivå
 • Bidra til å videreutvikle rutiner, prosesser og internkontroll i konsernøkonomifunksjonen
 • Bistå i utvikling og vedlikehold av konsolideringssystem 
 • Delta på ad hoc prosjekter knyttet til finansiell rapportering og digitalisering som prosjektleder eller deltager         

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse, MRR er en fordel men ikke et krav
 • Minimum tre års erfaring fra tilsvarende rolle og/eller revisjon
 • God regnskapsforståelse, både NGAAP og IFRS
 • God systemkompetanse, herunder god forståelse av økonomisystemer og solide Excel-kunnskaper
 • Interesse for å bruke teknologi for å skape effektive prosesser
 • Flytende i norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Faglig trygg med gode analytisk forståelse
 • Strukturert og nøyaktig - du må evne til å løfte blikket samtidig som du har kontroll på detaljene
 • Tar initiativ og eierskap, og har god gjennomføringsevne
 • Evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Endringsvillig og ser muligheter til forbedringer

 

Hvis du ønsker mer informasjon om stillingen kan du kontakte konsernregnskapssjef, Josefin Nilsson.

Vi ber om at du legger ved CV, vitnemål og relevante attester til din søknad.

 

Hafslund E-CO er et integrert kraftkonsern eid 100 prosent av Oslo kommune. Hovedvirksomheten er i datterselskapene E-CO Energi og Hafslund Nett. E-CO Energi er Norges nest største kraftprodusent med kraftverk i Aurland, Hallingdal, innlandet og Østfold. Med en årlig middelproduksjon på ca. 13 TWh produserer E-CO Energi fornybar kraft tilsvarende energiforbruket til 650 000 husstander. Hafslund Nett er Norges største nettselskap med om lag 710.000 kunder i Oslo, Akershus og Østfold. Dette er i den tettest befolkede delen av landet, hvor befolkningsveksten forventes å være størst. Gjennom produksjon av vannkraft og økt elektrifisering bidrar virksomheten til et renere miljø lokalt og et bedre globalt klima.
Nytenkning, kompetanse og utviklingsmuligheter gjør Hafslund E-CO til en spennende arbeidsplass. Hafslund E-CO har om lag 600 ansatte, og hovedkontoret ligger på Skøyen i Oslo.

                  

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.