Økonomisjef (CFO)

Sted
Oslo
Publisert
15. mai 2019
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Per Boye Ellingsen 90524488, Arnfinn Berg 91178955
Posisjon
Leder, Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Tamrotor Marine Compressors (TMC) er verdens ledende leverandør av trykkluftsystemer for offshore og marin bruk. Produktspekteret omfatter skruekompressorer, tørker og filtre for ethvert trykkluftbehov, inkludert spesialkompressorer for offshore/topside. Kundene er rederier, verft og offshoreselskaper over hele verden, og vi har et verdensomspennende nettverk for salg, service og deler.

TMC er et spennende selskap i god utvikling. Vårt marked stiller stadig sterkere krav til gode, kosteffektive og miljøriktige løsninger og vi har som filosofi å ligge i forkant av utviklingen. Vår visjon er at vi skal ha bransjens mest fornøyde kunder og vi har som mål å overstige kundens forventninger. Våre medarbeiderundersøkelser viser at medarbeiderne trives godt i selskapet og vi legger vekt på å kombinere hardt arbeid med sosiale aktiviteter.

Nessco har vært i bransjen i 30 år, og er Norges største totalleverandør av kompressorer, blåsemaskiner og vakuumpumper med tilhørende servicetjenester.  Selskapet representerer noen av verdens mest anerkjente og ledende produsenter av kompressorer, blåsemaskiner og vakuumpumper, og stiller høye krav til kostnadsbesparende løsninger for brukeren.  Vi vet hvor viktig det er å ha et driftssikkert trykkluft- eller vakuumanlegg, og har derfor bygd opp en av bransjens beste serviceavdelinger. De tilbyr serviceavtaler for forebyggende vedlikehold og service.

Nessco gruppen er på jakt etter en Økonomisjef (CFO) til en svært sentral og selvstendig stilling med store muligheter for å påvirke gruppens videre utvikling. Stillingen rapporterer til Administrerende Direktør i Nessco Holding, og sitter i ledergruppen til TMC og Nessco.

Hovedansvar:

 • Ansvar for selskapets interne og eksterne compliance hva gjelder offentlig rapportering og oppfølging mot myndigheter
 • Ansvar for økonomi-/regnskapsavdelingen m/personalansvar
 • Utarbeidelse og oppfølging av budsjetter og prognoser
 • Utarbeide lønnsomhetsanalyser og evt andre delregnskap
 • Koordinere periodisk rapportering inkl. kontrollrutiner og avsetninger samt avstemming og månedlig  rapportering til selskapets eiere. Ansvarlig for avskrivningslister for kundefordringer og varelager i henhold til avtalt standard
 • Utvikle styringssystemer, kontrollrutiner og rapportering opp mot besluttede KPI
 • Være en ressursperson i forhold til HR og personal-saker
 • Analyse og oppfølging av avvik og iverksetting av forbedringstiltak
 • Kvalitetssikre manualer og rutinebeskrivelser for alle interne prosesser relatert til økonomifunksjonen 
 • Iverksette interne prosjekter for avviksanalyse og tiltak for rutineforbedringer
 • Utarbeide og utføre overordnet plan for kostnadskontroll
 • Ansvarlig for gjennomføring av revisjon for alle selskap – fullstendig prosess fra planlegging til avslutning og revisjonsberetninger
 • Fungere som selskapets sekretær for alle styremøter og Generalforsamlinger
 • Utøve sin lederskapsgjerning etter selskapets gjeldende lederskapsfilosofi, strategi og Code of Conduct. 
 • Følge selskapets QA-HSE system og være en pådriver og motivator for at medarbeiderne følger selskapets QA-HSE system. Videre sørge for registrering og oppfølging av egne saker og tiltak i selskapets Improvement System. 
 • Implementere en kultur for risikobasert tilnærming ved evaluering av endringer og tiltak i den daglige drift, samt sørge for bruk av selskapets ulike verktøy for risikoevaluering- og håndtering.

Du er:

 • Analytisk, systematisk og løsningsorientert og full av initiativ
 • Selvstendig og ansvarsbevisst med sterk gjennomføringsevne
 • Sterk relasjonsbygger og motivator med kommersiell sans.
 • Initiativrik, engasjert og forbedringsorientert
 • God på forhandlinger
 • Gode leder-, kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Flytende i engelsk skriftlig og muntlig.

Ønsket bakgrunn:

 

 • Minimum 5 års erfaring med økonomistyring av internasjonal virksomhet
 • Gjerne erfaring fra eksportselskap
 • Erfaring fra omstillings- og forbedringsprosjekter (LEAN)
 • God forståelse og interesse for forretningssystemer, digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser.

Vi tilbyr:

 • En selvstendig lederstilling med stor påvirkningsmulighet
 • Meget solid selskap i vekst
 • Konkurransedyktig lønn og bonusordning

Alle søknader og henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. 

For spørsmål rundt stillingen ta kontakt med:
Managing Partner Per Boye Ellingsen, pbe@sam-int.com, 90524488 eller     
Senior Partner Arnfinn Berg, arb@sam-int.com, 9117


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.