Økonomisjef

Sted
Oslo
Publisert
4. juni 2019
Søknadsfrist
16. juni 2019
Kontakt
Grethe Otilie Holltrø 97580511
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Forsikringsløsninger for en ny tid

SpareBank 1 og DNB har gått sammen om å bygge et forsikringsselskap som skal kjennetegnes av digital innovasjon og fornyelse. Fremtind er allerede landets tredje største forsikringsselskap, og landets største med distribusjon gjennom bank.

Vi er i overkant av 900 medarbeidere som hver dag jobber med å lage produkter og tjenester som betyr noe i folks liv. Sammen med bankene, kundene og partnerne tar vi nå nye steg og forbereder oss på en ny og spennende hverdag.

Vi søker etter en erfaren person med overordnet blikk på regnskapet, som stiller krav og kjenner regelverket for livsforsikring godt. Stillingen er nyopprettet, og du vil bidra til å sette retning, jobbe med strategiske føringer og samtidig jobbe med faglige problemstillinger. Som økonomisjef vil du ha en sentral rolle i organisasjonen, og arbeidet innebærer stor kontaktflate mot andre avdelinger. Vi ser etter deg som er kvalitetsbevisst og tar initiativ til å videreutvikle- og forbedre våre leveranser.

Som økonomisjef vil du blant annet ha det overordnede ansvaret for utarbeidelse av periodiske regnskap og årsrapport i samsvar med IFRS og årsregnskapforskriften for livsforsikringer og skatterapportering. Du vil også utarbeide månedlige og kvartalsvise rapporter til investeringskomiteen, ledelser og styret. I tillegg vil du jobbe med følgende:

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av regnskap på utkontrakterte tjenester
 • Dialog og samarbeid med aktuar/aktuarfunksjonen på leveranser
 • Rapportering til offentlige instanser
 • Følge opp at lover, regler og retningslinjer følges ved stikkprøvekontroller
 • Være revisors kontaktperson i faglige spørsmål
 • Delta og sikre i implementering av prosjekter, eks. IFRS17
 • Bidra til utarbeidelse av investeringsstrategien
 • Følge opp investeringsporteføljen innenfor gitte fullmakter og se til at de er overensstemmende med vedtatte kapitalforvaltningsstrategier
 • Følge opp og rapportere på ulike kilder til avkastning og risiko i porteføljen
 • Følge opp og forstå markeds-, likviditets- og kredittrisikoen for selskapet
 • Oppfølging av ekstern leverandør av back-office og porteføljerapportering
 • Inngåelse og oppfølgning av tjenestekjøpsavtaler for kapitalforvaltningen (regnskapsmessige- og skattemessige vurderinger)

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse på mastergrad nivå, gjerne innen revisjon og regnskap (MRR)
 • Minimum fem års relevant erfaring gjerne fra pensjon eller forsikring
 • Svært gode Excel-kunnskaper og erfaring fra forskjellig IT-systemer

Personlige egenskaper

 • Analytisk og nysgjerrig, drives av å finne svar og løsninger
 • Evne til å prioritere, og å jobbe selvstendig.
 • Høy arbeidskapasitet
 • Inkluderende og positiv holdning som trives i å jobbe i team

Vi tilbyr

 • Fremtind er et nytt forsikringsselskap med lang historie, og vi har store ambisjoner de neste årene - derfor kan vi love deg utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter.
  I tillegg kan vi tilby et særdeles godt arbeidsmiljø, konkurransedyktig lønn og øvrige gode betingelser.
  Arbeidsplass vil være midt i Oslo sentrum med bl.a. kaffebar og treningsrom.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.