COO

Rekrutterer
Sted
Bergen
Publisert
7. juni 2019
Søknadsfrist
30. juli 2019
Kontakt
Eilef Stange 91861360, Liv Braathen 48849499
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Gasnor AS er Norges ledende distribusjonsselskap for naturgass. Selskapet leverer naturgass til kunder i hele Norge. Selskapet har hovedkontor på Karmøy, kontor i Bergen og Oslo og driftsorganisasjon på Kollsnes. Gasnor eier og driver tre produksjonsanlegg for LNG. Omsetning i 2018 var på ca 1 mrd NOK og selskapet har 50 ansatte. Gasnor har som mål å være ledende på naturgass nedstrøms i Norge, herunder leveranser til industri og som drivstoff til skip. Gasnor er også involvert i Shell sin internasjonale LNG aktivitet og har bygget terminal i Gibraltar, en terminal Gasnor også har 20 årig driftsavtale på. Gasnor er også involvert i tidligfase prosjekter innen biogass og hydrogen. Våre verdier er; Respekt, Nyskapende, Målrettet og Glød. Gasnor er 100 % eiet av A/S Norske Shell.  For mer informasjon, se www.gasnor.no

Hovedansvar og oppgaver:

 • Skape resultater gjennom utviklende og motiverende ledelse av teamet på 4 avdelingsledere og 15 teknikere
 • Bidra til Gasnors utvikling gjennom aktiv deltagelse i ledergruppen
 • Sikre at alle anleggene til Gasnor produserer i henhold til plan og høy HMS standard
 • Aktiv bidragsyter til at kontinuerlig forbedring er naturlig del av arbeidsform
 • Bidra til Gasnors internasjonale vekst gjennom etablering og drift av terminaler i utlandet
 • Bidra til å sikre Gasnors konkurransekraft gjennom tett dialog med leverandører og Shells teknologinettverk
 • Bidra til god dialog med fagforeningsrepresentanter og tillitsvalgte, herunder deltagelse i AMU møter.
 • Budsjettansvar for drift og operasjon samt rapportering av måltall internt
 • Rapportering til myndigheter ifht miljø

Relevant erfaring/kompetanse:

 • Sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende, fortrinnsvis med prosess, automasjon eller mekanisk bakgrunn
 • Relevant erfaring fra produksjons- og driftsledelse
 • Erfaring med prosjektledelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kunnskap og erfaring fra LNG produksjon er en fordel, men ikke et krav
 • Forretningsforståelse/kommersiell erfaring
 • Gode it-kunnskaper
 • LEAN kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Lyst til å skape gode resultater, stor arbeidsglede.
 • Strategisk og målorientert
 • Motivert med sterk gjennomføringskraft.
 • Forbedrings- og løsningsorientert, endringsvillig, like å jobbe i team
 • Tydelig kommunikator
 • Tillitsvekkende, omgjengelig og motiverende
 • Raus og inkluderende, må ha gode samarbeids- og relasjonsegenskaper
 • Strukturert og nøyaktig
 • Trives med å jobbe metodisk i forhold til prosess og dokumentasjon

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende lederstilling i et selskap i vekst
 • Internasjonal jobbing og store utviklingsmuligheter
 • Få være med å påvirke Gasnors teknologiske og kommersielle utvikling
 • Et selskap med en positiv kultur og en tydelig miljøprofil
 • Deltagelse i Shells internasjonale tekonologi-nettverk
 • Konkurransedyktige betingelser

Arbeidssted er Bergen/Kollsnes og stillingen rapporterer til CEO. For mer informasjon om stillingen: www.bonesvirik.no. Har du spørsmål kan du kontakte CEO Eilef Stange, 918 61 360 eller Liv Braathen i Bønes Virik, 488 49 499. Om ønskelig kan henvendelser innledningsvis behandles konfidensielt overfor Gasnor AS. Søknadsfrist: 30.06.2019


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.