Senior Key Account Manager

Sted
Oslo
Publisert
11. juni 2019
Søknadsfrist
7. august 2019
Kontakt
Cahtrine Sørensen 48400100, Jostein Hjellegjerde 91121217
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Om selskapet:

PostNord Strålfors er en del av PostNord AB og er et IT-fokusert business-to-business selskap. PostNord leverer løsninger for kommunikasjon, distribusjon, logistikk og e-handel til, fra og innen Norden. 

Ved hjelp av vår ekspertise og et sterkt distribusjonsnett utvikler vi nye løsninger for morgendagens kommunikasjon, netthandel, distribusjon og logistikk i Norden. PostNord Strålfors er i dag en ledende samarbeidspartner til mange store aktører i Norge og Norden, innen bank, forsikring, finans, energi og telecom. Vårt hovedfokus er å hjelpe store og mellomstore bedrifter å kommunisere med sine kunder på en sikker, fleksibel og kostnadseffektiv måte, både gjennom fysiske og digitale kanaler. 

Gjennom våre løsninger tilbyr vi bedrifter med mange kunder helt nye muligheter til å bygge opp mer personlige og solide kunderelasjoner gjennom å kommunisere smartere; riktig budskap til rett person, i riktig kanal til rett tid!
PostNord Strålfors har virksomhet i fire land med ca 700 ansatte, hvor vi Norge har kontor i Oslo med ca 80 ansatte.

Om stillingen:

I dag må all informasjon være tilgjengelig for alle – overalt. PostNord Strålfors leverer personlig tilpasset og relevant kommunikasjon som samvirker sømløst over flere kanaler samtidig. PostNord Strålfors sin kjernekompetanse er å håndtere store volumer med variable data og distribuere dem på riktig måte, til riktig tid, i riktig kanal og til riktig person. 

Alle PostNord Strålfors’ løsninger støtter kommunikasjon i Omnichannel. Løsningene har som mål å hjelpe kundene med å skape nye forretningsmuligheter og bygge videre på eksisterende relasjoner. 

Vi søker nå etter en Senior Key Account Manager som vil være med å bidra til å løse våre eksisterende og nye kunder sine viktigste forretningsutfordringer.

Arbeidsoppgaver

Som Senior Key Account Manager skal du presentere og selge komplekse-, abstrakte- løsninger, og som ofte ennå ikke finnes, men som er under utvikling eller som skal utvikles sammen med kunde. Det krever derfor høy grad av formidlingsevne og konsultativ salgserfaring vil være en fordel. Du må være innstilt på å investere mye tid i å etablere varige kundeforhold og være en pådriver for salgsaktiviteter. Stillinger rapportere til Salgsdirektør.

Senior Key Account Manager vil få totalansvar for egne kunder samt bygge opp og utvide porteføljen. Andre viktige arbeidsoppgaver for stillingen vil være:

 • Forvalte og utvikle eksisterende kunder, selge inn nye løsninger og tjenester
 • Sørge for å identifisere og komme i dialog med nye kunder
 • Skape langsiktige relasjoner og innpass hos beslutningstakere
 • Besvarelse av anbud/tilbud og kontraktsforhandlinger
 • Forretningsutvikling og produktstrategi for å sikre at tjenester og løsninger samsvarer med markedet og kundenes behov
 • Følge opp produktutviklingsavdelingen på leveranse, økonomi, drift og kundetilfredshet

Kvalifikasjoner

Du har god forretningsmessig forståelse og bred erfaring innen IT og digitale løsninger, har kommersiell forståelse og er interessert i teknologitrender, en pådriver som er i forkant og følger med på utviklingen. Du har erfaring med løsningssalg mot store aktører og bedrifter, gjerne både mot offentlig og privat. Trives med og evner å sette seg inn i kundens verdikjede og behov. Du trives med å være ute hos kundene og å jobbe med kompliserte løsningssalg. Andre viktige kvalifikasjoner er:

 • Anlaytisk, god til å planlegge og har gjennomføringskraft
 • Evner å etablere og utvikle tillitsfulle relasjoner
 • Kommuniserer på en slagkraftig og overbevisende måte
 • Løsningsorientert, fokuserer på muligheter    
 • Gode prosjektlederegenskaper og samarbeidsevner
 • Er en teambygger som utvikler og involverer, og legger til rette for samarbeid på tvers
 • Erfaring med å jobbe i større miljøer med stadig omstillinger og endringer
 • Kommuniserer godt på Norsk og Engelsk, skriftlig og muntlig
 • Høyere relevant utdanning

Vi tilbyr

En av årsakene til at PostNord Strålfors holder seg relevant på et marked i stadig forandring, er evnen til å utvikle seg og ta i bruk ny teknologi. Og som med stolthet representere noen av de største varemerkene i Norden. Her får du jobbe med komplekse systemer og prosesser i et internasjonalt selskap med gode muligheter for fremtidige karrieremuligheter. Vi kan også tilby et uformelt trivelig miljø, hvor det er høyt under taket.

Arbeidssted vil hovedsakelig være PostNord Strålfors sitt hovedkontor i Oslo, men noe reising må påregnes i forbindelse med besøk hos kunder, messer, m.m

Interesserte kandidater kan ta kontakt med Cahtrine Sørensen på tlf 484 00 100 eller Jostein Hjellegjerde på tlf 91 12 12 17 i Bønes Virik Executive Search.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.