Fagsjef kommunikasjon, samfunn og politikk

Sted
Oslo
Publisert
17. juni 2019
Søknadsfrist
29. juli 2019
Kontakt
Trine Bjertnes Tangen, 90553525
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Norsk Bergindustri er bransjeforeningen for hele den norske mineralnæringen. Sammen skaper våre medlemsbedrifter en trygg og bærekraftig bergindustri for framtiden. Foreningen består av ca. 160 medlemsbedrifter som produserer pukk, grus og andre byggeråstoffer, malm, industrimineraler og naturstein samt leverandører av utstyr og tjenester til bransjen. Det har vært betydelig interesse rundt bergindustrien de siste årene. Dette har sammenheng med stor politisk interesse rundt hvilken rolle bergindustrien i Norge skal spille i framtiden. Vi jobber hver dag for å skape gode rammevilkår for våre medlemsbedrifter og for å fremme nyskapning og innovasjon.
Vi samarbeider med Norsk Industri og har kontorer i NHO-bygget på Majorstuen i Oslo. 

Vi er inne i en spennende fase med høy aktivitet og søker deg som ønsker å bidra til å videreutvikle organisasjonen.

 

Sentrale arbeidsoppgaver: 

 • Ivareta løpende dialog med politiske miljøer på alle nivåer 
 • Skrive høringssvar på vegne av industrien 
 • Koordinere innspill fra bedriftene med tanke på politiske prosesser, lovevalueringer osv. 
 • Identifisere mediemuligheter og skrive kronikker/leserinnlegg
 • Representere Norsk Bergindustri i ulike samarbeidsfora med politiske miljøer, forvaltning, andre bransjer osv. 
 • Følge opp Norsk Bergindustris fagkomiteer og iverksette initiativ fra medlemsmassen 
 • Være kontaktpunkt for media 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdannelse
 • Erfaring fra næringsliv, politikk, offentlig forvaltning og/eller medlemsbaserte organisasjoner
 • Kjennskap til samspill mellom industri, politikk og forvaltning 
 • Prosessforståelse med tanke på formell og uformell politisk påvirkning
 • Gjerne kjennskap til relevant lovverk som mineralloven, plan- og bygningsloven, forurensningsloven osv.

Egenskaper:

 • Du har stor arbeidskapasitet, godt humør, er nysgjerrig, sosial og løsningsorientert
 • Du har evne til å tenke strategisk, se sammenhenger, prioritere, være proaktiv og bidra til videreutvikling
 • Du har evne til å omsette strategi til handling og sørger for måloppnåelse og gjennomføring
 • God til å skape relasjoner og effektive nettverk
 • Strukturert og ryddig
 • Meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne
   

Norsk Bergindustri opplever god medlemsvekst og tilbyr en meget sentral rolle med stor påvirkningskraft i vår videre utvikling. Konkurransedyktige betingelser.


 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.