Fagsjef bærekraft og miljø

Sted
Oslo
Publisert
17. juni 2019
Søknadsfrist
29. juli 2019
Kontakt
Trine Bjertnes Tangen, 90553525
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Norsk Bergindustri er bransjeforeningen for hele den norske mineralnæringen. Sammen skaper våre medlemsbedrifter en trygg og bærekraftig bergindustri for framtiden. Foreningen består av ca. 160 medlemsbedrifter som produserer pukk, grus og andre byggeråstoffer, malm, industrimineraler og naturstein samt leverandører av utstyr og tjenester til bransjen. Det har vært betydelig interesse rundt bergindustrien de siste årene. Dette har sammenheng med stor politisk interesse rundt hvilken rolle bergindustrien i Norge skal spille i framtiden. Vi jobber hver dag for å skape gode rammevilkår for våre medlemsbedrifter og for å fremme nyskapning og innovasjon.
Vi samarbeider med Norsk Industri og har kontorer i NHO-bygget på Majorstuen i Oslo. 

Vi er inne i en spennende fase med høy aktivitet og søker deg som ønsker å bidra til å videreutvikle organisasjonen.

 

Sentrale arbeidsoppgaver: 

 • Ivareta Norsk Bergindustris arbeid med bærekraft
 • Gjennomføre prosjekter relatert til miljø, HMS og effektivisering av bransjen
 • Følge opp Norsk Bergindustri sine fagkomiteer og kooridinere innspill fra bedriftene med tanke på bærekraftig utvikling 
 • Bistå medlemmene i å implementere tiltak relatert til miljø og bærekraft og følge opp dette arbeidet
 • Representere Norsk Bergindustri i ulike samarbeidsfora med politiske miljøer, forvaltning, andre bransjer osv.  

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Gode ferdigheter i bruk av teknologiske verktøy
 • Gjerne erfaring fra å jobbe med bærekraft i privat og/eller offentlig sektor
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Egenskaper:

 • Du har stor arbeidskapasitet, godt humør, er nysgjerrig, sosial og løsningsorientert
 • Du har evne til å tenke strategisk, se sammenhenger, prioritere, være proaktiv og bidra til videreutvikling
 • Du har evne til å omsette strategi til handling og sørger for måloppnåelse og gjennomføring
 • Strukturert, ryddig og systematisk

Norsk Bergindustri opplever god medlemsvekst og tilbyr en meget sentral rolle i bransjens videre utvikling. Konkurransedyktige betingelser.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.