Avdelingsdirektør

Sted
Oslo
Publisert
19. juni 2019
Søknadsfrist
15. august 2019
Kontakt
Per Inge Hjertaker 91729682, Bitten Sveri 90986427
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Avdelingsdirektør - Seksjon for strategi og utvikling - Kunnskapsdepartementet

Vil du arbeide med strategi og utvikling innen høyere utdanning og forskning? Kunnskapsdepartementet søker modig og drivende avdelingsdirektør

Avdeling for eierskap i høyere utdanning, Seksjon for strategi og utvikling har ledig stilling som avdelingsdirektør. Seksjonen har et pådriver- og koordineringsansvar for strategi- og politikkutvikling med relevans for eierskapet innenfor høyere utdanning og forskning. Videre også ansvaret for utviklingsavtalene med statlige universiteter og høyskoler og for spørsmål knyttet til struktur og tilknytningsform. Seksjonen har ansvaret for campusutvikling, oppfølgingen av byggeprosjekter ved statlige universiteter og høyskoler og for universitetsmuseene. Ansvaret for digitalisering og informasjonssikkerhet i universitet- og høyskolesektoren og øvrige underliggende virksomheter ligger også til seksjonen.

Det er et ønske om at den nye lederen skal styrke avdelingens strategiske profil, samtidig som lederen ivaretar og utvikler det grunnlaget som er lagt for å lede selvgående og dyktige kunnskapsmedarbeidere. Avdelingsdirektøren inngår i et lederteam på fire avdelingsdirektører og rapporterer til ekspedisjonssjefen.

Vi ønsker at du har

 • Høyere relevant utdanning på masternivå
 • Solid forvaltningskompetanse
 • Erfaring med å omsette en kompleks virkelighet til klare kunnskapsbaserte prioriteringer
 • Ledererfaring
 • God forståelse for politiske prosesser og kjennskap til samspillet med politisk ledelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede større endrings- og utredningsprosesser på strategisk nivå
 • God faglig vurderingsevne og tverrfaglig forståelse
 • Gode analytiske evner
 • Gode samarbeidsevner og evne til relasjonsbygging
 • Er systematisk, selvstendig og strukturert i din arbeidsform
 • Er fleksibel og modig
 • Har stor arbeidskapasitet og omstillingsevne
 • Er en tydelig og resultatfokusert leder

Kvinner oppfordres til å søke.

Lokalisering - Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegata 18, 0153 Oslo

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale innen statens regulativ
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver som er viktig for samfunnet
 • Store og kompetente fagmiljøer
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse og gode forsikrings og låneordninger. 

Øvrige forhold

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke. Departementet arbeider målrettet med å realisere regjeringens inkluderingsmål. I dette ligger det bl.a. at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for det. Informasjon om søkere som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan bli brukt til registreringsformål.

Kontaktpersoner

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt våre rådgivere Per Inge Hjertaker/Bitten Sveri hos Headvisor, tlf 91729682/90986427. Ekspedisjonssjef Knut Børve kan kontaktes på tlf 91793965. Kortfattet CV/søknad sendes snarest og innen 15. august--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.