Senior Compliance Officer (GRC)

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
21. juni 2019
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Emilie Landmark Komnæs 97104690
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

GRC (Governance, Risk and Compliance) er organisert som 2. linje i en egen funksjon i sentralbankvirksomheten. Enheten har blant annet ansvar for operasjonell risikostyring og compliance. Videre støtter GRC arbeidet med styringssystemet, styringsdokumenter og oppfølging av revisjoner og tilsyn. Ansvaret for compliance inkluderer blant annet etterlevelse av personopplysningsloven og å forvalte etisk regelverk. Enheten samarbeider med tilsvarende enheter i andre lands sentralbanker. GRC har seks fast ansatte og en student som jobber deltid.


Ansvar
Som vår nye Senior Compliance Officer vil du ha en bred kontaktflate mot ulike enheter og fagmiljøer i Norges Bank og jobbe innen hele spekteret av GRC-området.

Compliance-oppgaver vil være hovedområdet, og sentrale oppgaver vil være: 

 • Personvern, herunder være Norges Banks personvernombud
 • Antihvitvasking
 • Etiske regler og egenhandel
 • Arbeid med utvikling av styringssystem og styringsdokumenter
 • Bistå i arbeidet med operasjonell risikostyring inklusive oppfølging av hendelser
 • Bistå i oppfølging av internrevisjonsprosjekter
 • Bistå med ad hoc oppgaver innen fagfeltet GRC
 • Lede/bistå i prosjektarbeid relatert til GRC
 • Delta i internasjonalt samarbeid med andre lands sentralbanker

Kvalifikasjoner
Du må ha minimum 5 års relevant erfaring, hvorav minimum 3 år med compliance eller personopplysningsorientert virksomhet som GDPR innenfor finansbransjen eller annen relevant virksomhet. Videre må du ha erfaring med og god innsikt i etterlevelse av personopplysningsloven og kunnskap om relevante IT-verktøy. Det er ønskelig, men ikke påkrevd, med kunnskap innenfor operasjonell risikostyring. Du har en mastergrad, fortrinnsvis innen rettsvitenskap.


Spesielle krav
For stillingen kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert. Den som ansettes må i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG etter sikkerhetsloven.


Personlige egenskaper

 • Analytisk og strukturert
 • Engasjert og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert
 • God evne til å arbeide selvstendig
 • Profesjonell, høy integritet og ansvarsbevisst
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet for stillingen og arbeidsmiljøet vektlegges

 

Vi tilbyr

 • Et bredt ansvarsområde som inkluderer hele GRC-faget og som gjenspeiler at Norges Bank er en av landets viktigste institusjoner med stor medial og politisk oppmerksomhet, samt har høye krav til og behov for høy sikkerhet
 • Stillingen gir meget god innsikt i sentralbankvirksomhetens administrative drift og kjerneoppgaver
 • Tett samarbeid med høyt kvalifiserte folk og sentralt plasserte ansatte i sentralbankvirksomheten
 • Mulighet for å delta i internasjonalt arbeid
 • Samfunnsnyttig arbeidsgiver med ansatte med meget høyt kompetansenivå i alle funksjoner
 • Spennende faglige utfordringer
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø

 

Ta kontakt med vår rådgiver Emilie Landmark Komnæs (971 04 690) i BackerSkeie AS for en konfidensiell samtale dersom du ønsker ytterligere informasjon.

Norges Bank er underlagt offentlighetsloven og søkerlisten til stillingen er offentlig. Dersom en søker ønsker å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Les mer på https://www.norges-bank.no/tema/Om-Norges-Bank/karriere/hvordan-soke-pa-ledige-stillinger/.

Om arbeidsgiveren
Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2018 var det om lag 950 ansatte i Norges Bank.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.