Seksjonssjef for IKT, informasjonssikkerhet og personvern

Sted
Oslo
Publisert
28. juni 2019
Søknadsfrist
31. juli 2019
Kontakt
Trygve Rastad 99609086, Liv S. Bøe 91108263
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Byrådsavdeling for finans har det overordnede ansvaret for å ivareta økonomisk og ressursmessig samordning, herunder kommuneplan, økonomiplan og budsjett, regnskap, finansstyring og sentral arbeidsgiverfunksjon. Byrådsavdelingen har i tillegg ansvaret for sentrale oppgaver i kommunens digitaliseringsarbeid. Byrådsavdelingen er organisert med 6 seksjoner. For nærmere informasjon, se www.oslo.kommune.no.

 

Vil du være med på den digitale transformasjonen i Oslo og sørge for utvikling av sikre og innbyggerrettede tjenester? 
Oslo kommune setter innbyggerne og næringslivet i sentrum. Kommunen digitaliserer sine tjenester.  All samhandling med kommunen skal være enkel og trygg. I samarbeid med digitaliseringsprogrammet Origo skal seksjonen bidra til at innbyggere og næringsliv har sikre og stabile digitale tjenester som ivaretar krav til informasjonssikkerhet. 

Vi søker en ambisiøs strateg som ser muligheter og som utfordrer det eksisterende på en konstruktiv måte. Seksjonen har i hovedsak to ansvarsområder –  å gi veiledning og heve kompetansen hos alle kommunens virksomheter og ansatte og dermed sikre innbyggernes persondata og overordnet ansvar for IKT-infrastruktur og drift. Du vil lede 15 kompetente kollegaer i seksjonen og inngår i byrådsavdelingens ledergruppe.

Vi søker en leder som vil være med å prege fremtiden og lede i en moderne, kompetansebasert kommune. Du må trives med å lede. Du må også være opptatt av hvordan teknologi kan bedre arbeidsprosessene og gjøre kommunens tjenester enda bedre. God rolleforståelse knyttet til bruk og sikring av persondata, erfaring med endringsprosesser og motiverende lederegenskaper er en forutsetning for å lykkes. Har du i tillegg høyere utdanning og erfaring fra store og komplekse organisasjoner, ønsker vi å høre fra deg.

 

Arbeidsoppgaver

Bidra til at innbyggere og næringsliv har sikre og stabile digitale tjenester som ivaretar krav til informasjonssikkerhet
Utstrakt samarbeid med kommunens virksomheter, inklusive digitaliseringsprogrammet Origo
Etatsstyring av Utviklings- og kompetanseetaten (UKE)
Bidra til kompetanseheving hos kommunens virksomheter og ansatte for å sikre innbyggernes persondata
Videreutvikle kommunens styrende dokumenter innenfor IKT-infrastruktur og –drift
Videreutvikle kommunens styrende dokumenter innenfor informasjonssikkerhet og personvern
Personalansvar for seksjonens ansatte og følge opp arbeidet i seksjonen
Lede og delta i tverrsektorielle prosesser og ulike nettverk
Utarbeide høringsuttalelser og dokumenter til politisk behandling
Utvikle og følge opp seksjonens rutiner for virksomhetsstyring og økonomirapportering
Rapportering og rådgivning til egen byrådsavdeling og byråd

            

Kvalifikasjoner

Høyskole/Universitet
Solid erfaring med informasjonssikkerhet på strategisk nivå
God erfaring med digitale endringsprosesser
Erfaring med endringsprosesser i et tverrfaglig miljø
Erfaring fra store og komplekse organisasjoner
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper

Strategisk sterk, resultatorientert og ambisiøs med gjennomføringskraft
Gode og motiverende lederegenskaper som harmonerer med utviklingen av en fremtidsrettet og kompetansebasert organisasjon
Forståelse for risikobildet i en kompleks virksomhet
Strukturert, prinsipielt tenkende med god rolleforståelse
Sterke analytiske evner, og forstår komplekse problemstillinger raskt

 

Vi tilbyr

Muligheten til å utvikle og tilby sikre og fremtidsrettede tjenester til kommunens innbyggere
Utfordrende lederoppgaver i et hektisk og stimulerende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
Kontorplass ved rådhuset midt i Oslo sentrum
Deltakelse i nettverk og samarbeidsfora med andre toppledere i Oslo kommune
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fleksitid
Lønn iht. avtale om lønns- og arbeidsvilkår for toppledere i Oslo kommune

 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

 Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

 Søknaden må sendes elektronisk.   


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.