Seksjonssjef investeringer og anskaffelser

Sted
Oslo rådhus
Publisert
27. juni 2019
Søknadsfrist
31. juli 2019
Kontakt
Trygve Rastad 99609086, Liv S. Bøe 91108263
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Byrådsavdeling for finans har det overordnede ansvaret for å ivareta økonomisk og ressursmessig samordning, herunder kommuneplan, økonomiplan og budsjett, anskaffelser, regnskap, finansstyring og sentral arbeidsgiverfunksjon. Byrådsavdelingen har i tillegg ansvaret for sentrale oppgaver i kommunens digitaliseringsarbeid. Byrådsavdelingen er organisert med 6 seksjoner. For nærmere informasjon, se www.oslo.kommune.no.

Gjennom strategisk og bærekraftig bruk av anskaffelser skaper Oslo kommune endring med nasjonale og internasjonale ringvirkninger. Som leder for seksjon for anskaffelser vil du bidra til kommunens måloppnåelse innen både klima- og miljøkrav, tiltak mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Oslo kommune er en av Norges største innkjøpere og kjøper varer og tjenester for 27 mrd NOK.

Seksjonen har ansvar for kommunens investeringsregime og stiller funksjonelle og andre krav til kommunens investeringsprosjekter. Seksjonen har ansvar for oppfølging og videreutvikling av Oslomodellen og andre konsernovergripende rammeavtaler. Du vil lede 5 kompetente kollegaer i seksjonen og inngå i byrådsavdelingens ledergruppe.


Vi ser etter en ambisiøs strateg som ser mulighetene anskaffelsesområdet representerer i utvikling av Oslo kommune. Seksjonen skal være en drivkraft for nye ideer og strategier, og det vil være opp til deg å utvikle strategiske områder der Oslo kommune går foran.


Vi søker deg som er uredd, ser muligheter og som utfordrer på en konstruktiv måte. Kommunen søker en leder som vil være med å prege fremtiden og lede en moderne, kompetansebasert kommune. Du må trives med å lede gjennom andre og være opptatt av hvordan teknologi kan bedre arbeidsprosessene og gjøre kommunens tjenester enda bedre.


Du har solid erfaring med anskaffelser på strategisk nivå og erfaring med ledelse av prosesser i et tverrfaglig miljø. Trives du med å motivere og lede gjennom andre, er uredd, visjonær og ser muligheter, vil vi gjerne komme i kontakt med deg.

Arbeidsoppgaver

Overordnet faglig ansvarlig for anskaffelser og investeringer i Oslo kommune
Utvikling av områder der anskaffelser benyttes som virkemiddel for å nå strategiske mål
Bidra til at anskaffelser benyttes for å nå mål innen bl.a. klima, miljø og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet
Strategisk drivkraft for samfunnsutvikling
Lede og delta i tverrsektorielle prosesser og ulike nettverk
Personalansvar for seksjonens ansatte og følge opp arbeidet i seksjonen
Oppfølging av og samhandling med Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) innen ansvarsområdet
Rapportering og rådgivning til egen byrådsavdeling og byråd
Utarbeide dokumenter til politisk behandling

Kvalifikasjoner

Høyskole/universitet
Kompetanse og erfaring fra seksjonens fagområder, herunder forståelse for handlingsrommet i anskaffelsesreglementet
Ledererfaring fra store og komplekse virksomheter
Erfaring med å lede kompliserte strategiske prosesser i et tverrfaglig miljø
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

Strategisk, visjonær, uredd og ser muligheter
Gode og motiverende lederegenskaper som harmonerer med utviklingen av en fremtidsrettet og kompetansebasert organisasjon
Sterke analytiske evner og forstår komplekse problemstillinger raskt
Resultatorientert med gjennomføringskraft

Vi tilbyr

En viktig rolle for å skape et mer seriøst arbeidsliv og til å bidra positivt i klima og miljøarbeidet
Mulighet til å være en strategisk drivkraft for samfunnsutvikling
Utfordrende lederoppgaver i et hektisk og stimulerende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
Kontorplass i rådhuset midt i Oslo sentrum
Deltakelse i nettverk og samarbeidsfora med andre toppledere i Oslo kommune
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fleksitid
Lønn iht. avtale om lønns- og arbeidsvilkår for toppledere i Oslo kommune

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Søknaden må sendes elektronisk.  


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.