IT-direktør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
26. juni 2019
Søknadsfrist
20. august
Kontakt
Ole Petter Melleby/ Bjørn-Olav Høksnes tlf: +47 22 06 87 00
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som jobber for et varmere samfunn i mer enn 40 byer og tettsteder i Norge. På landsbasis er vi ca. 1800 ansatte og 4500 frivillige, og vi blir stadig større. Gjennom mange forskjellige tiltak ønsker vi å virkeliggjøre visjonen om at alle mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg, uavhengig av livssituasjon, livssyn eller kulturell bakgrunn. Kirkens Bymisjons oppdrag er å påpeke og motvirke årsaker til at urett oppstår, avdekke krenkelser og gi hjelp og lindre nød. 

Stiftelsen i Oslo består av mer enn 40 ulike virksomheter, som varierer i størrelse og arbeidsfelt, med en totalomsetning på ca. 1,2 mrd. Hovedkontoret er lokalisert i Tollbugata 3 i Oslo sentrum I tillegg leveres det tjenester til andre bymisjoner i Norge. IT-avdelingen er organisert rundt strategisk bruk av IT, styring av eksterne leverandører, virksomhetsrådgivning og tjenestestyring. IT-drift og Servicedesk er satt ut til ekstern leverandør. 


Ettersom Kirkens Bymisjons nåværende IT-direktør har funnet nye utfordringer, søker vi hans erstatter. Vi søker deg med interesse for å lede en kompetent og engasjert IT-avdeling, og som evner å bruke hele IT-feltet som en fasilitator for forbedring i hele organisasjonen. Avdelingen har som målsetting å «være en god rådgiver og bidragsyter for Kirkens Bymisjon relatert til å identifisere forbedringsområder, gjennomføre endringer og bidra til at ønskede gevinster tas ut i etterkant.»

IT-avdelingen teller i dag syv personer innen sikkerhet og personvern, virksomhetsarkitektur, drift- og leverandørkontakt samt virksomhetsrådgivere. Som et ledd i organisasjonens digitaliseringsstrategi er blant annet drift og utvikling nylig outsourcet til ekstern partner, der målet er å oppnå et smidig og proaktivt samarbeid.

IT-direktøren er en del av Kirkens Bymisjons ledergruppe med overordnet ansvar for IT-strategi og at denne støtter opp under virksomhetsplanen. Rollen har ansvar for all IT-infrastruktur og drift, sikkerhet samt kontakt og avtaler med eksterne leverandører. IT-direktøren rapporterer til generalsekretær.
 

Vi ser etter en leder med:

  • omfattende erfaring fra IT, både infrastruktur, arkitektur og applikasjoner
  • solid ledererfaring på strategisk nivå fra komplekse og diversifiserte organisasjoner i endring
  • god kompetanse innen prosess- og prosjektledelse fra «A til Å»; med dokumenterbare resultater fra implementering og gevinstrealisering
  • bestiller- og forvalterkompetanse
  • høyere utdanning, fortrinnsvis innen IT
  • evne til å trives i samspill med flere interessenter og håndtere ulike meningsbærere
  • gode fremstillings- og kommunikasjonsevner, også på engelsk
  • forståelse for ideell virksomhet, dens mål og verdier


Vennligst registrer søknad og CV på iscogroup.no snarest og senest 20. august 2019.

Interessenter kan ta fortrolig og uforpliktende kontakt med Ole Petter Melleby eller Bjørn-Olav Høksnes i ISCO Group på telefon 22 06 87 00.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.