IT Direktør

Sted
Ås
Publisert
27. juni 2019
Søknadsfrist
8. september 2019
Kontakt
Trygve Langholm 91646468, Malin Adolfsen 96912727
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) er et statlig norsk universitet som ligger i Ås kommune i Akershus. Universitetet omfatter 5.500 studenter og 1.800 ansatte. Universitetet har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting. NMBU består av syv fakulteter, hvorav seks ligger på Campus Ås og ett er lokalisert på Campus Adamstuen. I 2020 skal det nye forsknings- og undervisningsbygget for veterinærvitenskap stå klart, og alle NMBUs fakulteter vil da bli samlet på Ås.

 

NMBU søker en IT-direktør med bred kompetanse innen rådgivning, utvikling og drift til å lede Universitetets arbeid med digitalisering og IT. NMBUs målsetning er å være en effektiv og moderne virksomhet. Dette krever en systemportefølje tilpasset universitetets mange og komplekse funksjonsområder. NMBU er i tillegg til å være et universitet med mange studenter, forskere og ansatte, også et dyresykehus med behov for spesialiserte fagsystemer som laboratoriesystemer, journalsystemer, røntgensystemer etc.  

Som IT-direktør vil du få krevende oppgaver innen utvikling, drift og forvaltning av virksomhetskritiske systemer med omfattende IT-infrastruktur. Universitetet står foran store og interessante utfordringer i den videre utvikling av IT-tjenester. Den som ansettes skal bidra til at universitetet bruker teknologi til å fornye, forenkle og forbedre sine tjenester. 

IT-direktøren rapporterer til administrasjonsdirektør og leder en avdeling på 35 ansatte. 

 

Arbeidsoppgaver

  • Lede og utvikle en avdeling med et bredt spekter av IT-oppgaver
  • Planlegge og videreutvikle universitetets bruk av IT-teknologi og bidra til at universitetet bruker teknologien til å fornye, forenkle og forbedre sine tjenester
  • Følge opp IT-strategi og digitalisering som støtter opp om universitetets strategi
  • Sikre at NMBU til enhver tid ivaretar kravet til datasikkerhet, og øker bevisstheten rundt informasjonssikkerhet blant studenter og ansatte
  • Sikre en vellykket gjennomføring av IT-prosjektene relatert til samlokaliseringen av alle NMBU’s fakulteter i 2020
  • Utvikle fleksible, gode og langsiktige IT-systemer og digitale løsninger
  • Videreutvikle gode og effektive driftsløsninger for NMBUs totale portefølje

Kvalifikasjoner

Aktuelle kandidater har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet. Rollen krever solid IT-faglig kompetanse, og relevant ledererfaring fra en kunnskapsorganisasjon. Erfaring fra økonomistyring, og kjennskap til offentlig forvaltning og anskaffelser vil være en fordel.
 
Vi ser etter en leder med evne til nyskaping og med solid gjennomføringskraft. Evne til å motivere og engasjere dyktige medarbeidere er sentralt. Vi forutsetter god evne til samhandling og kommunikasjon. God fremstillingsevne på norsk, eller et annet skandinavisk språk, og engelsk.

Vi tilbyr

Vi kan tilby varierte og utfordrende lederoppgaver i et faglig sterkt og motiverende miljø. Fast stilling som 1060 Avdelingsdirektør lønnstrinn 83-87 (årslønn 883 100 – 992 200). For særskilt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Medlemskap i Statens pensjonskasse. 

Arbeidssted er Ås i Akershus. 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Trygve Langholm, tel. 91646468 /Malin Adolfsen, tel. 96912727. Søknad med CV registreres via «Din karriere» på www.backerskeie.no innen 8.september 2019.
Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring. 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.