Departementsråd

Sted
Oslo Sentrum
Publisert
28. juni 2019
Søknadsfrist
1. oktober 2019
Kontakt
Liv S. Bøe 91108263
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Olje- og energidepartementet (OED) tilrettelegger og samordner energipolitikken. Et overordnet mål er å sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene. Departementet ivaretar rollen som sektorforvalter og har ansvar for styring av underliggende etater og selskap; Oljedirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat, oppdrag som er gitt Petoro AS (forvaltning av SDØE-ordningen) og Gassnova SF (forvaltning av Fond for CO2-håndtering og statens interesser knyttet til CO2-håndtering). OED forvalter statens eierskap i Gassnova SF, Statnett SF, Petoro AS, Gassco AS og Equinor ASA. OED har omkring 160 medarbeidere fordelt på fire avdelinger og en kommunikasjonsenhet. For nærmere omtale av OEDs virksomhet, se departementets hjemmeside.

 

Stillingsbeskrivelse

Departementet er faglig sekretariat for politisk ledelse, og departementsråden er øverste administrative leder. Departementsråden leder og samordner det administrative og faglige arbeidet på vegne av statsråden.

 

Olje- og energidepartementet søker en strategisk orientert leder med god gjennomføringsevne og interesse for å videreutvikle organisasjon og medarbeidere, både faglig og administrativt. Departementsråden må kunne lede langsiktig utviklingsarbeid så vel som å håndtere løpende enkeltsaker.

 

Ved valg av ny departementsråd vil vi legge vekt på:

  • Meget god rolleforståelse, gode lederegenskaper og styringsevne
  • Bred samfunnsmessig orientering og god forståelse for politiske prosesser
  • Toppledererfaring og solid bakgrunn fra offentlig forvaltning, gjerne departement
  • God evne til samarbeid både innad og på tvers av sektorer
  • Omstillingskompetanse og trygghet i lederrollen
  • Kunnskap om departementets ansvarsområder
  • Høyere utdanning og god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

 

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for strengt hemmelig. Stillingen er et embete og det kreves derfor norsk statsborgerskap.

Interesserte kan før søknadsfristen ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 911 08 263.

 

Søknad merket A002763 sendes til kontakt@amropdelphi.no så snart som mulig innen 1. oktober 2019.

 

Departementet har som mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

 

Etter søknadsfristen utløp, vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ønsker å bli utelatt fra søkerlisten.  Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette særskilt i søknaden. De vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.